Област Видин

Областни съвети

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин

Областен консултативен съвет по туризъм

Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/

Областен съвет за развитие

Областен експертен съвет по устройство на територията

Областен съвет по сигурност

Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Видин

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин

Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин

Областен съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин