Област Видин

Общински планове

Програмен период 2021 - 2027 година

План за интегрирано развитие на община Белоградчик

План за интегрирано развитие на община Бойница

План за интегрирано развитие на община Брегово

План за интегрирано развитие на община Видин

План за интегрирано развитие на община Грамада

План за интегрирано развитие на община Димово

План за интегрирано развитие на община Кула

План за интегрирано развитие на община Макреш

План за интегрирано развитие на община Ново село

План за интегрирано развитие на община Ружинци

План за интегрирано развитие на община Чупрене

 


Програмен период 2016 - 2020 година

Общински план за развитие на община Видин - връзка за изтегляне от сайта на Община Видин 

Общински план за развитие на община Чупрене - връзка за изтегляне от сайта на Община Чупрене

План за развитие - Ружинци

План за развитие - Грамада

План за развитие - Макреш

План за развитие - Брегово

План за развитие - Ново село

План за развитие - Белоградчик

План за развитие - Димово

План за развитие - Бойница

План за развитие - Кула

2018 Всички права запазени © Област Видин