Административно обслужване

Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

 

Образци на заявления за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП) към Министерство на правосъдието.

Молбата за финансова компенсация се подава до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления или до областния управител по настоящ адрес на пострадалия. Областният управител препраща молбата към Националния съвет.

Контактна информация:

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Адрес:
Министерство на правосъдието

Експертна комисия към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1

Уеб страница: www.compensation.bg

Е-мейл: compensation@justice.government.bg

Лице за контакт, съгласно чл. 18, ал. 7 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления:  

Георги Спасов – секретар на Съвета ,заместник-председател на Експертната комисия

Е-мейл: g.spasov@justice.government.bg; Тел.: 02/9237 359.

Приемни дни: вторник и четвъртък - от 13:00 до 16:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието на бул. „Дондуков” 2А, ет. 7, стая 726.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА ПОМОЩ:

Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Тел. 02/ 981 93 00

Tел. 02/ 980 02 62

 

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Национално бюро за правна помощ

Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Телефон: +359 2 8193200

Факс: +359 2 8654812

Имейл: nbpp@nbpp.government.bg

Уеб страница: http://www.nbpp.government.bg

Работно време с граждани от 9:00 до 17:00 часа

 

 

В изпълнение на чл.7, ал.1, т.1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП) към Министрество на правосъдието издаде специализирана информационна брошура за правата на гражданите по ЗПФКПП на четири езика - български, английски, френски и немски.

Информационна брошура - български език

Информационна брошура - английски език /EN/

Информационна брошура - немски език /DE/

Информационна брошура - френски език /FR/

2018 Всички права запазени © Област Видин