Област Видин

НПО в област Видин

НА ВНИМАНИЕТО НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА -ОБЛАСТ ВИДИН:

1. Ако желаете информацията ви за контакти да бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация Видин, моля изпратете заявка за включване на e-mail: del_oa@vidin.government.bg със следното съдържание: наименование, статут, сфера на дейност, кратко описание на дейността, ръководител, лице за контакти, информация за контакти (адрес, телефон, факс, e-mail, интернет страница).
2. При промени в публикуваната информация за контакти, моля изпратете актуалните данни на e-mail: del_oa@vidin.government.bg.

 

С П И С Ъ К

НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИНАгенция за регионално развитие и бизнес център - Видин
Председател на УС: Камелия Лозанова
Адрес: гр.Видин, ул. “Христо Ботев” 77
тел. 600 017; 600 018; 600 129
e-mail:
office@bcvidin.org

Индустриална стопанска асоциация - Видин
Председател - Олег Антов
Адрес: гр.Видин, ул.”Райна Княгиня” 7
тел. 600 225
e-mail:
visa@abv.bg

Съюз за стопанска инициатива /представителство Видин/

Калоян Иванов (областен предсатвител на ССИ за област Видин)

гр. Видин тел: 0897 39 38 36

 02 970 48 40

e-mail: vd@lev.ins.com

Търговско промишлена палата- Видин
Председател - Красимир Кирилов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър ІІ” № 19-21, п.к.157
тел. 600 556
e-mail:
office@vdcci.bg

Свободен младежки център
Председател на УС - Николай Цолов
Адрес: гр.Видин, “Горазд” 36, п.к.19
тел.601 983
факс 601 843
e-mail:
info@fyc-vidin.org
Интернет страница: http://www.fyc-vidin.org

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I, № 13
телефон: 0887 523 540
e-mail:
idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

Фондация "БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ"
Председател на УС: Делян Михайлов
Адрес: гр. Видин, ул. "Екзарх Йосиф I" №144
телефон: 0899 80 51 51
e-mail: bulghars@gmail.com

Сдружение “Организация Дром”
Председател - Донка Панайотова
Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партер
тел. 606 209
e-mail:
organization_drom@lycos.com

Регионален съюз на потребителите 98 –РСП
Адрес: гр.Видин, пл. “Бдинци”№2 , ет.11, стая 10
тел./ факс 601431
e-mail:
rsp_vd_98@abv.bg

Румънски културен център - Видин
Иван Жуветов
Адрес: гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков”25
Тел.: 0885816394
E-mail:
ivan.juvete@gmail.com

Асоциация на власите
Председател - Пламка Любомирова
Адрес: гр.Видин, ул. “Яворов” 1, ет 2, стая 213
тел. 600 164,
e-mail:
Lybomirova_vd@abv.bg

Сдружение „АВЕ”
Председател - Д-р Иво Георгиев
Адрес: гр.Видин
тел. 607 410
e-mail:
ifg@abv.bg

Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения
Председател - Людмила Кежова
Адрес: гр.Видин, ул.”Стефан Караджа” 13
тел. 606 376
e-mail:
lubka@vidin.net

Народно читалище “Цвят”
Секретар - Любомир Илиев
Адрес: гр.Видин, пл.”Бдинци” 6, п.к.3
тел. 601 675
e-mail:
tsviat@abv.bg

РО на Съюз на инвалидите – Видин
Председател – Ваньо Диков

email: udpb@abv.bg
Адрес: ул. "Аспарух" 29, ДКЦ 1, ст. 114

Сдружение “Партньори - Видин”
Председател - Силвия Ставрева
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър II” №13, ет.4
тел. 601 218
e-mail:
s.stavreva@abv.bg ; stavreva_m@mail.bg

Пчеларско дружество ”Димитър Балев” – гр. Видин
Председател /областно представителство/ - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ж.к “Христо Ботев”, бл.14, вх.В, ап.18
тел./факс 637 595
e-mail:
p4elarskodvovidin@abv.bg

Областно представителство - Видин на Камара на строителите в България
Председател – Орлин Бишков
Адрес: гр.Видин, ул.Бдин №4
тел. 600 511; 600 079
e-mail:
vidin_office@ksb.bg; vidin_register@ksb.bg

Регионална занаятчийска камара
Председател – Митко Младенов
Адрес: гр.Видин, ул. Дунавска №1
тел. 606 772
e-mail:
bo4ko@mail.bg


Сдружение “България в Европа ”
Председател на УС - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Симеон Велики” №68А
тел. 637 595
e-mail:
bgeu@mail.bg

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Видин
Председател - инж. Наташка Николова
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, офис 58
тел. 600 080

Камара на архитектите в България, Регионална колегия Видин
Председател – арх. Люба Еленкова
Адрес: 3700 гр.Видин, ул."Рибарска" №10
тел. 0898883880
e-mail:
galaanto@abv.bg

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Видин
Управител - Свилен Маринов
Адрес: гр. Видин, ж.к. Крум Бъчваров бл.19, вх. Г, ет.5, ап.87
e-mail:
regionalfuture@gmail.com

Сдружение "Видински съюз на зърнопроизводителите"
Председател –Жечко Андрейнски
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” 40
Тел: 094/ 601 563

Фондация „Подкрепа за реализация”
Председател: Емилия Йосифова
Адрес: Гр. Видин, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Тел: 0899987634
094/601986
094/ 606632
e-mail:
sr_foundation@mail.bg

Информационен бизнес център
Председател - Тодор Цеков
Адрес: гр.Белоградчик, пл.”Бенковски” 2
тел. 0936/ 54 -00; 43-46; 46-88
факс: 0936/ 54 72
e-mail:
ibcbel@dir.bg

Турлашко дружество „Ждребче”
Любомир Николов Веселинов - Председател
Адрес: гр.Белоградчик, ул. „Княз Борис І-ви” №6
Тел: GSM 0895/108040

Сдружение „Бъдеще за нашия роден край”
Радослав Цветанов Младенов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски, №23
Тел: GSM 0898/533385


Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“

гр. Видин, ж.к. Васил Левски, бл. 5, вх. В, ап. 37

Телефони:
тел/факс 00359 94 621 664, 00359 898 92 92 97

rpsd_vidin@abv.bg

 

Съюз на пенсионерите-2004 –Видин“

 

Малинка Станчова Башлийска- Петрова - Председател

Видин ул. Княз Дондуков 67

sp_2004bg@abv.bg

Тел: 0899757630

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин