Област Видин

НПО в област Видин

НА ВНИМАНИЕТО НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА -ОБЛАСТ ВИДИН:

1. Ако желаете информацията ви за контакти да бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация Видин, моля изпратете заявка за включване на e-mail: del_oa@vidin.government.bg със следното съдържание: наименование, статут, сфера на дейност, кратко описание на дейността, ръководител, лице за контакти, информация за контакти (адрес, телефон, факс, e-mail, интернет страница).
2. При промени в публикуваната информация за контакти, моля изпратете актуалните данни на e-mail: del_oa@vidin.government.bg.

 

С П И С Ъ К

НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИН


ОБЩИНА ВИДИН

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин
Председател на УС: Камелия Лозанова
Адрес: гр.Видин, ул. “Христо Ботев” 77
тел. 600 017; 600 018; 600 129
e-mail: office@bcvidin.org

Индустриална стопанска асоциация - Видин
Председател - Олег Антов
Адрес: гр.Видин, ул.”Райна Княгиня” 7
тел. 600 225
e-mail: visa@abv.bg

Търговско промишлена палата- Видин
Председател - Красимир Кирилов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър ІІ” № 19-21, п.к.157
тел. 600 556
e-mail: office@vdcci.bg

Свободен младежки център
Председател на УС - Николай Цолов
Адрес: гр.Видин, “Горазд” 36, п.к.19
тел.601 983
факс 601 843
e-mail: info@fyc-vidin.org
Интернет страница: http://www.fyc-vidin.org

Сдружение "Европейски просперитет"
Председател - Бистра Каменова
Адрес: гр. Видин, ж.к. Химик, бл. 12, вх. А, ап. 12
тел./факс 094/ 620 877
мобилни телефони: 0889 239 632, 0897 963 939
http://www.evroprosperitet.eu

Сдружение "Европейски перспективи"
Председател - Живка Николова
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I №67
мобилни телефони: 0889 722 837; 0884 260 845
http://www.european-perspectives.org

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I, № 13
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"
Ръководител: Ивайло Чопаков
Адрес: гр. Видин, ул. Иван Асен II, № 18
телефон: 0885 690050
e-mail: apf.vidin@gmail.com

Фондация "БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ"
Председател на УС: Делян Михайлов
Адрес: гр. Видин, ул. "Екзарх Йосиф I" №144
телефон: 0899 80 51 51
e-mail: bulghars@gmail.com

Сдружение “НИКЕ”
Председател - Петър Петров
Адрес: гр.Видин, бл.”Лебед”, вх.А, ет. 6, ап. 18
тел. 606 736; 600 942; 0885893369
e-mail: petr1991@abv.bg

Сдружение “Организация Дром”
Председател - Донка Панайотова
Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партер
тел. 606 209
e-mail: organization_drom@lycos.com

Сдружение ”Джанглипе”
Председател - Петър Филипов
Адрес: гр.Видин, ул. “Димчо Дебелянов”12
e-mail: tvroma@abv.bg

Сдружение “Доверие”
Председател на УС - Лидия Каменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Княз Ал.Батенберг” 3,ет.1,ст.11
тел. 600 654
e-mail: lidia_kam@abv.bg

Сдружение “Достоен живот”
Председател - Митко Николов
тел. 606 444
e-mail: mitkonik@gmail.com

Регионален съюз на потребителите 98 –РСП
Адрес: гр.Видин, пл. “Бдинци”№2 , ет.11, стая 10
тел./ факс 601431
e-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Румънски културен център - Видин
Иван Жуветов
Адрес: гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков”25
Тел.: 0885816394
E-mail: juvete@gmail.com

Асоциация на власите
Председател - Пламка Любомирова
Адрес: гр.Видин, ул. “Яворов” 1, ет 2, стая 213
тел. 600 164,
e-mail: Lybomirova_vd@abv.bg

Сдружение „АВЕ”
Председател - Д-р Иво Георгиев
Адрес: гр.Видин
тел. 607 410
e-mail: ifg@abv.bg

Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения
Председател - Людмила Кежова
Адрес: гр.Видин, ул.”Стефан Караджа” 13
тел. 606 376
e-mail: lubka@vidin.net

Народно читалище “Цвят”
Секретар - Любомир Илиев
Адрес: гр.Видин, пл.”Бдинци” 6, п.к.3
тел. 601 675
e-mail: tsviat@abv.bg

Сдружение ”Училищно настоятелство Арабела”
Председател - Данка Стаменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Л.Порчелов”2
тел. 601 746

Видинско дружество за защита на животните
Председател - Любов Гусева
Адрес: гр.Видин, к-с “Васил Левски”, бл. 5, вх. 3, ап. 167
тел. 624 899
e-mail: vdzj@abv.bg

Сдружение “Дъга над Дунав”
Председател - Боян Иванов
Зам. председател - Мария Дикова
Адрес: гр.Видин, к-с “Баба Тонка”, бл. 3, вх. В
тел. 601 643
e-mail: bpivanov@abv.bg

РО на Съюз на инвалидите – Видин
Председател – Ваньо Диков
Адрес: ул. "Аспарух" 29, ДКЦ 1, ст. 114

Сдружение “Партньори - Видин”
Председател - Силвия Ставрева
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър II” №13, ет.4
тел. 601 218
e-mail: s.stavreva@abv.bg ; stavreva_m@mail.bg

Пчеларско дружество ”Димитър Балев” – гр. Видин
Председател /областно представителство/ - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ж.к “Христо Ботев”, бл.14, вх.В, ап.18
тел./факс 637 595
e-mail: p4elarskodvovidin@abv.bg

Пчеларско дружество ”РОЙ” – гр.Видин
Председател - Васил Василев
тел. 621 746

Областно представителство - Видин на Камара на строителите в България
Председател - Валентин Цветанов
Адрес: гр.Видин, ул.Бдин №4
тел. 600 511; 600 079
e-mail: vidin_office@ksb.bg; vidin_register@ksb.bg

Регионално сдружение за духовни изяви “Ангел Будев”
Председател - Вергил Маринов
Адрес: гр.Видин, ул. “Любен Каравелов” №29
/СОУ “Л. Каравелов”/
тел. 600 388
e-mail: lk@vidin.net

Регионална занаятчийска камара
Председател – Инж. Стоян Иванов
Адрес: гр.Видин, ул. Дунавска №1
тел. 606 772
e-mail: rzk_vidin@abv.bg

Сдружение “България в Европа ”
Председател на УС - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Симеон Велики” №68А
тел. 637 595
e-mail: bgeu@mail.bg

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Видин
Председател - инж. Наташка Николова
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, офис 58
тел. 600 080

Камара на архитектите в България, Регионална колегия Видин
Председател - арх. Галя Антова
Адрес: 3700 гр.Видин, ул."Рибарска" №10
тел. 0888 966 431
e-mail: galaanto@abv.bg

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Видин
Управител - Свилен Маринов
Адрес: гр. Видин, ж.к. Крум Бъчваров бл.19, вх. Г, ет.5, ап.87
e-mail: regionalfuture@gmail.com

“Демократичен алианс Рома”
Асен Ангелов
Адрес: гр. Дунавци, ул.”Толбухин” 24
тел. 094314/ 2682

Сдружение "Видински съюз на зърнопроизводителите"
Председател –Жечко Андрейнски
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” 40
Тел: 094/ 601 563

Фондация „Подкрепа за реализация”
Председател: Емилия Йосифова
Адрес: Гр. Видин, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Тел: 0899987634
094/601986
094/ 606632
e-mail: sr_foundation@mail.bg

Гражданско движение „Аз обичам Видин”
Председател – Юли Петров
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония” 56
e-mail: july.petroff@abv.bg

Народно читалище „Светъл ден - 2009”
Ръководител – Сашо Генов
Лице за контакт – Йоана Ванкова
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония”43
Тел. 0898375068
e-mail: brightday@abv.bgОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Народно читалище “Развитие”
гр.Белоградчик
Счетоводител - Верка Тошева
тел. 0936/ 33-59

Информационен бизнес център
Председател - Тодор Цеков
Адрес: гр.Белоградчик, пл.”Бенковски” 2
тел. 0936/ 54 -00; 43-46; 46-88
факс: 0936/ 54 72
e-mail: ibcbel@dir.bg

Туристическо дружество “Белоградчишки скали”
Председател - Августин Йорданов
Адрес: гр.Белоградчик, Туристически комплекс
тел. 0936/ 32-85

Сдружение “Младежки център за развитие”
Живко Долашков
Адрес: гр. Белоградчик, Младежки дом
тел. 0936/ 31-36, 33-80
e-mail: yccdb@abv.bg

Сдружение за алтернативен туризъм – Белоградчик
Милена Артинова Иванова – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов”, №:1А
Тел: 0936/32-91

Сдружение „БЕЛГРАДИН”
Николай Светланов Димитров - Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Капитан Кръстьо”, №1
Тел: GSM 0878/486166

Сдружение „Балканска гражданска коалиция”
Тодор Цеков – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”, №6
Тел./ факс: 0936/54 72; GSM 0878 555340
e-mail: ibcrd@belogradchik.info

Турлашко дружество „Ждребче”
Любомир Николов Веселинов - Председател
Адрес: гр.Белоградчик, ул. „Княз Борис І-ви” №6
Тел: GSM 0895/108040

Сдружение „Бъдеще за нашия роден край”
Радослав Цветанов Младенов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски, №23
Тел: GSM 0898/533385

Сдружение за атрактивен туризъм „Торлаколит”
Георги Стефанов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис” І-ви, №21
Тел: 0936/36-47

 

ОБЩИНА БРЕГОВО

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"
Управител - Свилен Маринов
Адрес: област Видин, община Брегово, с. Връв
ул. Панайот Хитов №1
e-mail: regionalfuture@gmail.com

 

ОБЩИНА ДИМОВО

Сдружение “Общински център за развитие”
Данчо Николов
Адрес: гр. Димово, ул. “Георги Димитров”127
тел. 09341/ 492

Училищно настоятелство “Будител 2001”
Председател - Людмила Първанова
Адрес: гр. Димово, ул. “Васил Коларов” 1
тел. 09341/ 376

 

ОБЩИНА КУЛА

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев
Адрес: гр. Кула
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

 

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

Народно читалище “Земеделец - 1874” - с. Ново село
Председател - Иван Базов
Секретар - Любка Ангелова
тел. 0882 424 976; 0893 918 278
e-mail: chitalishte_n.selo@abv.bg; info@zemedelec1874.eu; lis68@abv.bg;
facebook: Земеделец читалище

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Ново село
Управител - Свилен Маринов
Адрес: област Видин, община Ново село, с. Ново село,
ул. Архитект Илия Попов №70
e-mail: regionalfuture@gmail.com

2018 Всички права запазени © Област Видин