Област Видин

Конкурс - Световен ден на водата

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

Конкурс в три категории, посветен на

Световния ден на водата – 22 март

НОМИНИРАНИ УЧАСТНИЦИ

КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“

място: Цветелин Тодоров Росенов – 13 г., ОУ „Димитър Благоев“ - с. Орешец, община Димово

място: Юлиян Василев – 10 г., ОУ „Васил Левски“ - с. Бойница, община Бойница

място: Елица Иванова – 11 г., ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Видин

Поощрителни награди в категория „Рисунка“

Кристиан Иванов – 8 г., СУ „Васил Левски“ – гр. Кула

Вивиан Георгиева – 9 г., ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин

Артемис Пулу – 9 г., ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин

Рая Рачева – 10 г., ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин

Теодора Мирославова Петрова – 10 г., ОУ „Иван Вазов“ – Видин

Лора Гергова Тошева – 10 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

Виолет Бориславова Димитрова – 11 г., СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дреновец, община Ружинци

КАТЕГОРИЯ „ЕСЕ“

Възрастов групи:

5.-7. клас

място: Александра Младенова – 12 г., СУ „Иван Вазов“ – Видин

място: Ивайло Николов – 11 г., СУ „Христо Ботев“ – гр. Грамада

място: Лора Цветанова – 13 г., СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дреновец, община Ружинци

8.-10. клас

1 място: Мартин Василев – 16 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

2 място: Поля Петрова – 16 г., СУ „Васил Левски“ – гр. Кула

3 място: Мила Йотова – 17 г., ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин

11.-12. клас

1 място: Елена – Стефани Асенова - 17 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Видин

2 място: Марио Ванков - 18 г., СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дреновец, община Ружинци

3 място: Адриана Владова - 18 г., СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дреновец, община Ружинци

КАТЕГОРИЯ „ФОТОГРАФИЯ“:

Възрастов групи:

5.-7. клас

1 място: Марина Ганчева – 11 г., СУ „П. Р. Славейков“ - Видин

2 място: Йоана Ванкова – 12 г., ОУ „Иван Вазов“ – гр. Видин

3 място: Каролина Стефанова – 15 г., СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Ново село

8.-10. клас

1 място: Симона Славова – 15 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

2 място: Виктор Николаев – 14 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Ново село

3 място: Рияна Георгиева - 15 г., Професионална гимназия "Асен Златаров", гр. Видин

11.-12. клас

1 място: Антония Томова - 17 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

2 място: Елинор Андреева - 17 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

3 място: Никола Кольов - 19 г., СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

Специална награда Плакет за участие получава “ СУ „Васил Левски“ гр. Кула


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК - ВИДИН

ОРГАНИЗИРА

Конкурс в три категории, посветен на

Световния ден на водата – 22 март

РЕГЛАМЕНТ

ЦЕЛИ: Да развие таланта, въображението и уменията на младите творци, докато осмислят значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА.

Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства, свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота. Темата на конкурса за 2024 година е темата, която ежегодно задава ООН. Всяка година се разглежда различен аспект на водния ресурс. Тази година вниманието е насочено към темата „Използване на вода за мир.“

ТЕМА

Основна тема: „ВОДАТА в нашия живот и на нашата земя“

Tема за 2024 година, зададена от ООН:

„Leveraging Water for Peace“/“Използване на водата за мир“

“Водата може да бъде инструмент за мир, когато общностите и държавите си сътрудничат за този ценен споделен ресурс. Но водата също може да предизвика и засили конфликта, когато достъпът е отказан и използването е несправедливо споделено.

Световният ден на водата 2024г. е за съвместна работа за балансиране на нуждите на всички, с отдаденост да гарантираме, че никой не е изоставен, за да превърнем водата в катализатор за един по-мирен свят.“ − публикация на ООН за темата на 2024 година.

ОРГАНИЗАТОР: Областна администрация Видин, Асоциация по ВиК – Видин.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА В ТРИ КАТЕГОРИИ - РИСУНКА, ЕСЕ и ФОТОГРАФИЯ:

КАТЕГОРИЯ 1: КОНКУРС ЗА РИСУНКА

Могат да участват ученици oт I до IV клас включително.

Техника – без ограничение, всички любими техники по избор;

Формат минимум А4, блок № 4, или 35 х 50см – без паспарту;

Всеки участник може да участва с една рисунка.

Критерии за оценяване на рисунките:

Придържане към отправните точки на темата;

Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране;

Иновативност в изразните средства;

Оригиналност и творчески подход;

Оптимално използване на пространството;

Оригиналност в интерпретацията на темата, въображение и въздействие.

*Изпращане на творбите в направление рисунка:

Всяко училище след провеждане на вътрешен подбор може да изпрати до 3 рисунки.

Рисунките се изпращат на адрес:

Областна администрация Видин

Ул. „Дунавска“ № 6

3700, град Видин

На гърба на всяка творба се попълва информация за автора на творбата:

* име и фамилия, навършени години, населено място;

* телефон за връзка;

* име и фамилия на учителя, подпомогнал ученика;

* училище, клас.

Творбите и авторските права стават собственост на организатора на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

КАТЕГОРИЯ 2: КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ:

Могат да участват ученици от 5. до 12. клас включително.

Възрастов групи:

5.-7. клас

8.-10. клас

11.-12. клас

Изисквания:

Допускат за участие само авторски фотографии;

Приемат се само файлове във формат JPEG;

Допуска се само базова корекция на снимките като повишаване или понижаване на експозиция, сенки и светлосенки, сатурация;

Допускат се и черно бели снимки;

Всеки участнк може да участва с една фотография.

Критерии за оценяване на фотографиите:

Придържане към отправните точки на темата;

Общо въздействие на фотграфията;

Идея и сюжет на фотографията;

Композиция на фотографията;

Техническо изпълнение на фотографията.

Изпращане на творби в направление фотография:

Всяко училище след провеждане на вътрешен подбор може да изпрати до 3 фотографии от всяка възрастова група.

Фотографиите се изпращат на следният ел. адрес: konkurs.svetoven_den_na_vodata@vidin.government.bg

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни:

* име и фамилия, навършени години, населено място;

* телефон за връзка;

* име и фамилия на учителя, подпомогнал ученика;

* училище, клас.

Творбите и авторските права стават собственост на организатора на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

КАТЕГОРИЯ 3: КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Могат да участват ученици от 5. до 12. клас включително.

Възрастови групи:

5.-7. клас;

8.-10. клас

11.-12. клас

Изисквания:

Формат: DOC или DOCX на MS Word;

Обем: до 3 (три) печатни страници формат А4;

Разредки на редове и абзаци: 1,5;

Подравняване: двустранно;

Шрифт: Times new Roman;

Размер на шрифта: 12;

Всеки участнк може да участва с една творба.

Критерии за оценяване

Демонстриране на познания по темата;

Теза, съответваща на формулираната тема;

Оригинален и подходящ изказ;

Недвусмислено изразяване на лична позиция;

Успешно подбрани аргументи;

Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

Спазване на езиковите норми.

Изпращане на творби в направление есе:

Всяко училище след провеждане на вътрешен подбор може да изпрати до 3 есета от всяка възрастова група.

Есетата се изпращат на следният ел. адрес: . konkurs.svetoven_den_na_vodata@vidin.government.bg

В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни:

* име и фамилия, навършени години, населено място;

* телефон за връзка;

* име и фамилия на учителя, подпомогнал ученика;

* училище, клас.

Творбите и авторските права стават собственост на организатора на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

ЖУРИРАНЕ, КЛАСИРАНЕ, НАГРАЖДАВАНЕ

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, чието решение е окончателно.

Класиране за рисунка: I, II и III място;

Класиране за фотография: I, II и III място се присъжда във всяка от трите възрастови групи;

Класиране за есе: I, II и III място се присъжда във всяка от трите възрастови групи.

Награден фонд:

Индивидуални награди за I, II и III място във всяка категория и възрастова група.

Грамота за участие на всички участвали в конкурса;

Награда за училището, участвало в конкурса;

Всички рисунки, фотографии и есета ще бъдат публикувани на сайта на Областна администрация Видин;

Рисунките и фотографиите ще бъдат включени в изложба, посветена на Световния ден на водата.

СРОКОВЕ:

Краен срок за подаване на творбите: 18 март 2024 г.

Краен срок за обявяване на резултатите от класирането: 22 март 2024г.

Награждаване на номинираните творби: 25 март 2024г., в Конферентния център на Областна администрация Видин по време на организирана изложба, посветена на Световния ден на водата.

2018 Всички права запазени © Област Видин