Асоциация по ВиК

Документи

Обяснителна записка към бюджета за 2023 година на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Вик“ ЕООД Видин 

Отчет за изпълнение на бюджет 2023 на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Видин 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към отчет за изпълнение на бюджет 2024г. на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2023г.

Бюджет 2024 година на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Вик“ ЕООД Видин 

Бюджет 2022 година на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Вик“ ЕООД Видин 

Обяснителна записка към бюджета за 2022 година на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Вик“ ЕООД Видин 

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Видин 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към отчет за изпълнение на бюджет 2021г. на АВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД

Бюджет за 2021г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и обяснителна записка

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2020г.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2020г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2020г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Бюджет за 2020г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и обяснителна записка

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Бюджет за 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Инвестиции в активи публична общинска, публична държавна собственост и корпоративни активи за 2019г. от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Видин

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Финансова обосновка относно Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчети на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин към 31.12.2017г.

БИЗНЕС ПЛАН (преработен) за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Проектобюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2017г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2016г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Писмо до МРР и МОСВ с искане за предоставяне на мандат за заседанието на АВиК на 11.03.2015г.

Корекция на Отчет за изпълнението на бюджет 2014г. на Асоциация по ВиК - Видин

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК в Област Видин за 2014г.

2018 Всички права запазени © Област Видин