Асоциация по ВиК

Документи

Бюджет за 2021г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и обяснителна записка

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2020г.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2020г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2020г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Бюджет за 2020г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и обяснителна записка

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Бюджет за 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Инвестиции в активи публична общинска, публична държавна собственост и корпоративни активи за 2019г. от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Видин

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Финансова обосновка относно Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчети на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин към 31.12.2017г.

БИЗНЕС ПЛАН (преработен) за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Проектобюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2017г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2016г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Писмо до МРР и МОСВ с искане за предоставяне на мандат за заседанието на АВиК на 11.03.2015г.

Корекция на Отчет за изпълнението на бюджет 2014г. на Асоциация по ВиК - Видин

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК в Област Видин за 2014г.
 

2018 Всички права запазени © Област Видин