Област Видин

Икономическо развитие

БВП създаден в област Видин през 2020г. е 726 млн.лв. или 8,85% от БВП произведен в Северозападния район (8203 млн. лв.) и 0.61% от БВП, произведен в страната (119951  млн. лв.). За същия период стойността на БВП на човек от населението за областта е 8 847 лв., при стойност за Северозападния район -11 327 лв., и за страната 17 299 лв.

През 2020г. стопанските субекти в областта са реализирали БДС в размер на 591 млн.лв., което представлява почти 8,9% от БДС на Северозападния район (6672 млн. лв.) и 0.62% от БДС за страната (95278 млн.лв.).

 

БДС по икономически сектори

БДС
млн.лв.

БВП
млн.лв.

БВП на човек
т населението, лв.

 

Аграрен

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

4205

26297

73474

103977

119951

17299

Северозападен район

703

2383

4025

7110

8203

11327

Видин

100

75

454

629

726

8847

Враца

157

1141

843

2140

2469

15572

Ловеч

108

364

681

1154

1331

10865

Монтана

166

283

648

1097

1265

10027

Плевен

172

519

1399

2090

2412

10268


В икономическата структура на областта доминиращо място заема секторът на услугите. Той осигурява 72,18% от БДС произведена в областта. Секторът "Селско стопанство" произвежда – 15,9%, а индустрията – 11,92%.

През 2020 г. относителният дял на нефинансовите предприятията в област Видин е :

 • предприятия с до 9 заети лица в общия брой предприятия

94%

 • предприятия с 10-49 заети лица в общия брой предприятия

4.8%

 • предприятия с 50-249 заети лица в общия брой предприятия

1.1%

 • предприятия с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия

0.1%


През 2020 год. в областта е произведена продукция на стойност 585 482 хил.лв. и е реализиран оборот в размер на 859 013 хил.лв.
Направените през 2020г. разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) –са 334 хил.лв.
Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2020г. са 79 389.7 хил. еврo

*Източник на информация - НСИ

ГИПС АД 

Мината край с.Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100% природен продукт и чистотата му достига 95% (при добивания от открити мини гипс тя е до 50%). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006г. до сега са инвестирани над 22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и коплексна инсталация за калциране на природен гипс.
През октомври 2012г. беше открит нов завод на "ГИПС" АД в с.Кошава. Това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г. Оборудването на новата инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно. Доставчик на оборудването е "Claudius Peters Projects".
В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта сухи строителни смеси – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.
Дружеството притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни и е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS.

 

"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” 

"Ел Би Булгарикум" ЕАД е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България с дългогодишен опит в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството предоставя и ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни продукти в чужбина чрез сключване на лицензионни споразумения.
Разполага с две производствени подразделения – във Видин и в София.
рез септември 2015г. в Производствената база във Видин бе проектирана и пусната в експлоатация нова поточна линия за производство на прясно мляко и пробиотична напитка с хиполипидемично действие.
ертифицирана е по:
- ISO 22000 Food Safety Management Systems VIDIN - издаден на 26 юни 2012г.
- IFS - International Food Standard Certificate VIDIN - издаден на 23 юни 2012г.
Дружеството притежава значителна по обем интелектуална собственост в областта на млечната индустрия:
• над 20 регистрирани патента;
• над 50 продуктови търговски марки, някои от които са с множество регистрации за териториите на страни от Европа, Азия, Австралия;
• фирмена търговска марка, регистрирана в Европейския съюз и в още 21 страни;
• 6 наименования за произход.

 

"МАГУРА” АД 

Винарска изба "Магура" е създадена през 1967г. в с. Рабиша. Избата е оборудвана с най-съвременната техника в областта на винопроизводството и е съобразена с всички европейски стандарти. Част от пещерата "Магура" — Прилепната галерия от десетилетия е превърната в място за отлежаване на отбрани вина.
По своите почвени и климатични условия районът около Рабишката могила се доближава до тези на френската област Шампан, затова тук се произвежда най-доброто в България естествено пенливо вино по класическа технология. Виното се съхранява и бавно съзрява в дълбокото подземие на пещерата. Постоянната температура от 12°С, тъмнината и подходящата влажност на въздуха в недрата на Прилепната галерия създават условия за естествено шампанизиране.
Освен с естественото си пенливо вино "Магура", винарната е специализирана в производството на висококачествени, червени и бели вина и ракии. Районът на с.Рабиша е събрал в себе си концепцията за terroir благоприятен за развитието на червени и бели винени сортове.
През 2008г. винарната започва създаването на собствени лозови масиви в с.Раяновци и с.Рабиша от сортовете Пино Гри, Врачански Мискет, Шардоне, Ризлинг и Гъмза.
За качеството на вината говорят многобройните награди от престижни международни конкурси. За последните години се отличава както следва:
2014 - Каберне Совиньон е отличено със златен медал, а Пино гри и Гъмза със сребърни медали на Международния винен фестивал в Княжевац.
2104 - Каберне Совиньон е отличено със сребърен медал от Межуднародния винен конкурс AWC Vienna.
2014 - Совиньон блан и Шародне е отличено с бронзов медал от Международния винен конкурс AWC Vienna.
2015 - Шираз и Каберне Фран е отличено с бронзов медал от Международния винен конкурс Decanter World Wine Awards - London.
2016 - Гъмза 2013, със сребърен медал на Международния балкански винен фестивал.
2019 - "Гъзма", реколта 2018 с Double Gold от осмото издание на най-престижния балкански винен конкурс BIWCF 2019, София.


"НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА” АД 

Изба Ново село е построена през 1946г. и се специализира в производството на червени качествени и трапезни регионални вина. Произвежда също бели вина, гроздови и плодови ракии. Преимуществено в близкото минало производството е било ориентирано както към вътрешния така и към външни пазари като Чехия, Франция, Германия, Полша, Англия, Швеция, Канада, Ангола и Латвия.
В избата в Ново село се преработва предимно грозде от червените винени сортове. Има и линия за бутилиране на термично стабилизирани вина с капацитет 1500 бутилки в час. В "Новоселска гъмза" се произвеждат "Гъмза от Ново село", КНП, вино колекционно "Гъмза от Ново село", "Гроздова ракия от Ново село", вино "Каберне".
Капацитетът на производствените мощности за преработка на суровина в годишен обем е 20 000 т. грозде, а като готова продукция обемът е от 1 500 000 до 2 000 000 бутилки вино.
През всичките години на съществуване новоселските вина са много добре познати в България и по света, печелили са много награди и медали от Български и муждународни конкурси на вина в София, Слънчев бряг, от международния панаир в Пловдив, от международни изложения в Будапеща, Братислава, Любляна и Златните и сребърните медали са общо над 60. Не по малко са получените дипломи за вина, ракии и бренди.

 • Винария 2002г. - Диплом за най-добро вино от сорт "Гъмза", вино "Гъмза Ново село", реколта 1999г.;
 • Винария 2003г. - Диплом за най-добро вино от сорт "Гъмза", вино "Гъмза Видин", реколта 2002г.;
 • Винария 2003г. - Диплом за Вино на годината "Мерло" първокачествено вино 2002г.;
 • Винария 2004г. - Диплом за най-добро вино от сорт грозде "Гъмза" Регионално вино от Ново село, реколта 2003г.;
 • Винария 2005г. - Диплом за най-добро вино от сорт грозде "Гъмза", вино "Гъмза Ново село", реколта 2004г.;
 • Винария 2008г. - Бронзов медал и почетен Диплом на вино ВГКНП "Гъмза" 2007г.;
 • Дефиле на младото вино 2019 – награда на публиката за червено вино – „Новоселска гъмза“ АД

 

БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ

Бонония Естейт е производител на висококачествено българско вино, като концентрира силите си в типичните за Северозападна България бяло вино и розе и в по-леките и ефирни червени вина. Семейната компания носи името на древна римска крепост, намираща се по поречието на река Дунав, Бонония – днешен град Видин. Лозята се намират между селата Гомотарци и Кошава, в област Видин на брега на река Дунав. През 2013 г. са засадени първите 400 дка с млади лозови масиви, като към днешна дата лозовите масиви са около 1500 дка и са под влиянието на един от най-плодородните и интересни за отглеждане на лозя тероари в България. Сортовият състав е разнообразен с преобладаващи бели сортове: Совиньон Блан, Шардоне, Вионие, Ризлинг, Мускат Отонел, Пино гри. Червените сортове включват Каберне Фран, Пино ноар, Каберне Совиньон, Сира и традиционната за региона българска Гъмза.
През 2016 год. Бонония Естейт представи първата си реколта под сериите: Gomotartzi (Гомотарци), Istar (Истър), Ooh La la (У ля ля) и Bononia Estate (Бонония Естейт).
Чрез инвестиции в собствени лозя, модерно оборудване и хотелски комплекс Бонония Естейт напълно затваря производствения си цикъл, осигурявайки на совите клиенти и партньори високо качество, контрол, гъвкавост и надеждност в дългосрочен план.
През 2020 год. Бонония Естейт ще отвори вратите си, представяйки възможността да се посети впечатляващата реставрирана сграда от 1895г., заедно със запазените подземни коридори. Като допълнение към избата ще бъдат открити бутиков хотел с модерен ресторант, дегустационни помещения, конферентна зала и СПА.


ИЗБА-БОРОВИЦА 

"Винарска изба Боровица" е малка изба разположена в Северозападна България - регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики. Тя е сгушена сред белоградчишките скали в близост до едноименното село Боровица и нейното производство е ориентирано предимно към създаването на ограничени партиди трапезни и естествено пенливи вина с изявен характер и носещи спецификата на тероара.
Избата е ориентирана към създаване на тихи и естествено пенливи вина в ограничени партиди с изявен характер. Новите насаждения от Русан, Марсан, Вионие, Пино Ноар и Гаме Ноар са около 100 декара, разпределени в четири лозя.
Чрез проекта "WIN Wines" се предлагат две селектирани и ограничени колекции от вината на избата, Колекция Боровица и Колекция Лез Ами. Изба Боровица е член на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари.


КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЗАВОД ЗА ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ ВИДИН 

Кнауф България е създадена през 1993г. с учредител Кнауф – Австрия. През 1997 година поема и реконструира заводът за гипсфазерни плоскости във Видин. Разположен в триъгълник между три държави (България, Сърбия и Румъния), директно на брега на Дунав, заводът е един от най-големите работодатели в района. Оборудван с най–модерна производствена техника съобразно изискванията за качество и опазване на околната среда, заводът работи на европейско ниво. Във Видин се произвеждат около 3 млн. кв. метра гипсфазерни плоскости с приложение за сухи подове и стени - търговските марки Vidiwall и Vidifloor.
Гипсфазерните плоскости намират приложение не само като вътрешна, но и като външна облицовка на различни строителни елементи. Произведените в гр.Видин плоскости се използват при производството на фабрични елементи за сглобяеми къщи, включително нискоенергийни и пасивни.
Към най-важните клиенти се числи индустрията за готови дървени и сглобяеми къщи в Австрия, Швейцария и Италия, като 90% от продукцията се експортира за тези държави.


"БДИНТЕКС"ЕООД 

Утвърдено шивашко предприятие, специализирано в производството на мъжки ризи и дамски блузи. Готовата продукция се реализира изцяло на външния пазар. Работи около 99% за Германия и около 1% за Англия. Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения, последна генерация. В него работят 260 лица. Фирмата има утвърдено име в шивашкия бранш.

2018 Всички права запазени © Област Видин