Област Видин

Регионален съвет за развитие

Заседание на РСР на СЗР на 23.10.2009г. в гр. Ловеч 
Приети решения - 12 бр.: 

Решения от 23.10.2009г.

Протокол №3 от заседание на Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР за неприсъствено приемане на решение от 15.03.2010г.

Вътрешни правила за работата на Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район /2009-2013/

Протокол №4 от 20.05.2010г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападния район

Протокол №5 от 15.09.2010г. от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Резюме на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2010-2013

Протокол №6 от 07.12.2010г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район с решение за съгласуване проекта на Актуализирания документ за изпълнение на ОСР на област Видин 2010-2013

Протокол №7 от 29.03.2011г. от проведено заседание на Регионален съвет за развитие на СЗР

Протокол №8 от 28.06.2011г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №9 от 08.12.2011г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №10 от 30 март 2012г. от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №11 от 13 юни 2012г. от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №26 от 24.11.2015г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №28 от 24.03.2016г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Изпълнение на сключени по ОП "Добро управление" договри в СЗР към края на месец май 2018г.

Справка за изпълнението на ОП "Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.) към 07.06.2018г. на територията на Северозападен район

Предварителен дневен ред на съвместното заседание на РСР на СЗР и регионалния координационен комитет към съвета(РКК) - 29 юни 2018г. от 10.00ч.

Прессъобщение за проведено заседание на РСР и РКК на Северозападен район /СЗР/ на 29 юни 2018г.

Протокол №37 от 29.06.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Презентация на Областна администрация Видин

Протокол №38 от 05.10.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №39 от 07.12.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №40 от 26.03.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №41 от 25.06.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №42 от 06.12.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №43 от 19.12.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №44 от 30.06.2020г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №45 от 17.12.2020г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №46 от 30.06.2021г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

 

2018 Всички права запазени © Област Видин