Област Видин

Регионален съвет за развитие

Протокол №51 от 08.06.2023г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №50 от 23.03.2023г. от проведена писмена процедура за вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №49 от 07.11.2022г. от проведена писмена процедура за вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №48 от 20.09.2022г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №47 от 02.11.2021г. от проведена писмена процедура за вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №46 от 30.06.2021г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №45 от 17.12.2020г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №44 от 30.06.2020г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №43 от 19.12.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №42 от 06.12.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №41 от 25.06.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №40 от 26.03.2019г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №39 от 07.12.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №38 от 05.10.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Презентация на Областна администрация Видин

Протокол №37 от 29.06.2018г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Прессъобщение за проведено заседание на РСР и РКК на Северозападен район /СЗР/ на 29 юни 2018г.

Предварителен дневен ред на съвместното заседание на РСР на СЗР и регионалния координационен комитет към съвета(РКК) - 29 юни 2018г. от 10.00ч.

Справка за изпълнението на ОП "Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.) към 07.06.2018г. на територията на Северозападен район

Изпълнение на сключени по ОП "Добро управление" договри в СЗР към края на месец май 2018г.

Протокол №28 от 24.03.2016г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №26 от 24.11.2015г. от проведеното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №11 от 13 юни 2012г. от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №10 от 30 март 2012г. от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протокол №9 от 08.12.2011г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №8 от 28.06.2011г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №7 от 29.03.2011г. от проведено заседание на Регионален съвет за развитие на СЗР

Протокол №6 от 07.12.2010г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район с решение за съгласуване проекта на Актуализирания документ за изпълнение на ОСР на област Видин 2010-2013

Резюме на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2010-2013

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район /2009-2013/

Протокол №4 от 20.05.2010г. от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападния район

Протокол №5 от 15.09.2010г. от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Вътрешни правила за работата на Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР

Протокол №3 от заседание на Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР за неприсъствено приемане на решение от 15.03.2010г.

Решения от 23.10.2009г. - Заседание на РСР на СЗР в гр. Ловеч

2018 Всички права запазени © Област Видин