Избори

Избори за Народно събрание 4 април 2021

17.03.2021 г.

Подсигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за предстоящите избори за народни представители

      В Областна администрация Видин бяха доставени лични предпазни средства за нуждите на секционните избирателни комисии и гласоподаватели от област Видин за предстоящите избори за народни представители.
     Подсигурени са маски, еднократни защитни гащеризони, ръкавици, дезинфектанти за ръце, под и повърхности. Със свое Решение, Районната избирателна комисия –Видин е приела разпределението на лични предпазни средства и дезинфектанти по секционни избирателни комисии и общински администрации. Количествата са съобразени с предварителна информация за участниците в изборния процес и с Указания на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.

      Разпределението на получените материали е достъпно на интернет страницата на РИК-Видин в раздел "Решения".


04.03.2021 г.

Разяснителна кампания на ЦИК

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. Централната избирателна комисия изработи видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видеоклиповете, включително видеоклипове със субтитри са достъпни на интернет страницата на комисията в раздел "Разяснителна кампания".


13.02.2021 г.

РИК - Видин

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и зала №2 
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка с комисията:
094 / 92 31 17; 0884 193 394
094 / 92 32 96; 0882 854 406
094 / 92 30 28; 0882 533 831

e-mail: RIK05@cik.bg

Връзка към страницата на РИК Видин: https://rik05.cik.bg/ns2021

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg


18.02.2021 г.

          С Решение № 2085-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия направи поправка на техническа грешка в Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г. във връзка с назначаване на Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Името на члена на РИК вместо „Миглена Атанасова Климентова“ да се чете „Миглена Климентова Атанасова“.

         Пълният текст на Решение № 2085-НС от 17 февруари 2021 г. е достъпен тук.


13.02.2021 г.

       С Решение № 2050-НС от 12 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия направи поправка на техническа грешка в Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г. във връзка с назначаване на Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Името на члена на РИК вместо „Магда Иванова Костакиева“ да се чете „Магда Иванова Христозова“.

       Пълният текст на Решение № 2050-НС от 12 февруари 2021 г. е достъпен тук.


12.02.2021 г.

      Централната избирателна комисия (ЦИК), с Решение № 2030-НС от 11 февруари 2021 г., назначи Районна избирателна комисия (РИК) в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
       Съставът на РИК – Видин включва 15 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Боянов Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Росенов Живков
СЕКРЕТАР: Соня Иванова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Цеца Венелинова Бонева-Ненкова
Пламенка Найденова Цветкова
Елеонора Валериева Петрова
Магда Иванова Костакиева
Миглена Атанасова Климентова
Уляна Крумова Иванова
Веса Енчева Гидова
Маруся Стоянова Карова
Наталия Димитрова Петрова
Захарин Иванов Захариев
Иван Цветанов Перчински


      Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

      РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1 и №2.

Телефони за връзка с комисията:
094 / 92 31 17; 0884 193 394
094 / 92 32 96; 0882 854 406
094 / 92 30 28; 0882 533 831

e-mail: RIK05@cik.bg

Връзка към страницата на РИК Видин: https://rik05.cik.bg/ns2021

       Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.
            С пълния текст на Решение № 2030-НС/№ 2030-НС/11.02.2021 г. може да се запознаете тук.

 


29.01.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 5 от 19 януари 2021г.), на 4 февруари 2021г. от 11.00 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.
     Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 44-тото Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

     Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т.3 от решение №1966-НС/28.01.2021г. на ЦИК:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.01.2021г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверява пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалицията, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Към предложението по т.1 се прилага:

4.1 Списък на резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

4.2 Копие от диплома за завършено висше образование за всяко предложено лице или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/;

4.3 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 23-НС (по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК) от Решение на ЦИК №1954-НС/26.01.2021г.).

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

* Публикувано на 29.01.2021 в 12:40 часа


 

2018 Всички права запазени © Област Видин