Област Видин

История

Област Видин е с изключително богата история. Видин е изграждал своята структура и облик в течение на столетия. Античният римски, средновековният български, турският, следосвобожденският и новият Видин са се напластили един върху друг. Сложно са преплели своите характерни белези, взаимно са се отрекли или са продължили връзката си във времето. В първото хилядолетие пр. н. е. тук живеят тракийските племена Мизи и Трибали, покорени и включени в пределите на Римската империя през I-ви век от н.е. Многобройни паметници, архитектурни фрагменти, скулптурни фигури, произведения на бронзолеярството и грънчарството свидетелстват и днес за възхода на античните Рациария (с. Арчар) и Бонония (гр. Видин) в епохата на Римското владичество. 

Бонония продължава своето съществуване и през Средновековието под името Бдин. В Първата българска държава той е център на административна област и седалище на самостоятелен епископ, българска твърдина, отстояваща нашествието на Византия през 1003 г. 
Бурна и превратна е историческата съдба на Бдин през Втората българска държава. Към 90-те години на XIII век, Бдинска област съществува като самостоятелно феодално княжество с владетел деспот Шишман, избран за български цар през 1323 г.. През 1371г., начело с цар Иван – Срацимир, Бдин отново става център на независимо феодално княжество. 

През XIII - XIV век Бдин е не само политически, но и важен стопански център на северозападните български земи със силно развити занаяти и приложно изкуство, голям производител на зърнени храни и наред с това център на оживена книжовна дейност. Бдинската крепост пада последна под властта на османските нашественици. Самоотвержена и героична е борбата на българското население от Видинския край през втората четвърт на XIX век. Зараждат се бунтове и въстания в Белоградчишко, Видинско и Кулско. Макар и неуспешни тези въстания показват на европейската общественост, че в България зреят революционни сили, способни на борба за политическо освобождаване. 

През февруари 1878 г. Видин е освободен от османско иго. 
В продължение на 2 хилядолетия областта е била важен военен, транспортен и търговски център. 
Днес Видин представлява една сложна плетеница, наситена с елементи от всички периоди на възход и падение през които е преминал градът. Запазени са сгради или части от тях от всички етапи на развитие. Исторически сформиралото се пространство на града и сградите, разположени в него, реката, към която той е обърнал лицето си, зеленината, която го обгръща и атмосферата, предизвикана от духовните следи на времето, създават неповторимостта на този град, наречен Видин. 

2018 Всички права запазени © Област Видин