Област Видин

Държавни институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

Териториални административни структури

Министерство на труда и социалната политика

 

Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин

пл."Бдинци" №3, ет.3

тел.: 601 126, факс: 601 653

e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg

Ръководител: Венцислав Боянов

 

Дирекция "Социално подпомагане" – Видин

ул."Еделвайс" №5

тел.: 601 640, 601 641

e-mail: dsp-vidin@asp.government.bg

Ръководител: Маргарита Маркова

 

Дирекция "Социално подпомагане" – Белоградчик

ул."Княз Борис І" №17

тел.: 0936/5 42 34, 0936/5 32 27

e-mail: dsp-belogradchik@asp.government.bg

Ръководител: Илияна Веселинова

 

Дирекция "Социално подпомагане" – Брегово

ул."Александър Стамболийски" №4

тел.: 09312/33 15, 09312/23 84; 0882825813

e-mail: dsp-bregovo@asp.government.bg

Ръководител: Аня Ангелова

 

Дирекция "Социално подпомагане" – Димово

ул."Васил Коларов" №1

тел.: 09341/23-76, 09341/23-64

e-mail: dsp-dimovo@asp.government.bg

Ръководител: Людмила Стефанова

 

Дирекция "Социално подпомагане" – Кула

ул."Възраждане" №40

тел.: 0938/3-31-50, 0938/3-31-59

e-mail: dsp-kula@asp.government.bg

Ръководител: Ася Йотова-Стоянова

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция "Бюро по труда" – Видин

пл."Бдинци" №3

тел.: 601-360, 601-385, факс: 601-362

e-mail: DBT-504@az.government.bg

Директор дирекция: Иван Иванов

 

Дирекция "Бюро по труда" – Белоградчик

ул."Васил Левски" №1

тел.: 0936/5-3259

e-mail: DBT-501@az.government.bg

Директор дирекция: Милена Йорданова

 

 

Дирекция "Бюро по труда" – Кула

ул."Възраждане" №40

тел.: 0938/3-37-66, факс: 0938/3-37-79

e-mail: DBT-507@az.government.bg

Директор дирекция: Галя Недкова

 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Дирекция "Инспекция по труда – Видин"

ул."Дунавска" №6, ет.4

тел.: 601-303, факс: 601-304

e-mail: ditVidin@gli.government.bg

Директор дирекция: Надежда Симеонова

 

 

Териториални административни структури

Министерство на образованието и науката

 

Регионално управление на образованието – Видин
пл."Бдинци" №2
тел.: 601-731, 601-734
e-mail: rio_vidin@mon.bg

Началник: Веселка Асенова

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин

ул. „Бдин“ №66

тел.: 0887 866 571

Административен директор: Момчил Станков

 

 

Териториални административни структури

Министерство на финансите

 

Национална агенция за приходите

Териториална дирекция – Велико Търново

Офис за обслужване Видин

ул."6-ти септември" №12

тел.: 690-427; 690-426, факс: 690-404

690-421 (данъчно законодателство); 690-401(осигурително законодателство);

690-478 (справки за здравен статус); 690-415 (справки в отдел ОПЗ)

e-mail: td_vidin@ro05.nra.bg

Директор на офис за обслужване Видин към ТД на НАП В. Търново: Ирена Илиева

 

Агенция „Митници“

„Митническо бюро Видин“

Гр. Видин, Северна промишлена зона

тел. 094/ 600 551

e-mail: lom.mb4211@customs.bg

Началник бюро: Ангел Георгиев

 

 

Териториални административни структури

Министерство на земеделието и храните

 

Областна дирекция "Земеделие" – Видин

гр. Видин, ул. "Рибарска" №12, ет.2

тел.: 094 601-488;  094 601-489;

e-mail: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Директор: Александър Матеев

 

Инспектори с ресор Контролно-техническата инспекция в Областна дирекция „Земеделие“ – Видин:

Тошка Виткова и Деян Димитров

гр. Видин ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст.33

тел.: 094 601-489;

e-mail: vidin@kti.government.bg

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Видин

гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №66

тел.: 094 601-580;

e-mail: RVS_05@bfsa.bg

Директор: д-р Адриян Данков

 

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Видин област

гр. Видин, ул. „Рибарска” №12, ет.3, ст.32

Тел.: 0887 693 593

e-mail: vidin@weathermod-bg.eu

Директор: Джони Ангелов

 

Команден пункт гр. Грамада към Регионална дирекция „Борба с градушките“ Видин област

Тел.: 09337 89-66;

e-mail: kp.grd@weathermod-bg.eu

Лице за контакт: Джони Ангелов – Директор на Регионална Дирекция „Борба с градушките” Видин област

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Отдел „Рибарство и контрол“ – Западна България – София

Сектор "Рибарство и контрол" – Монтана

Офис гр. Видин

ул. "Цар Александър ІІ" №13, ет.4, ст.1 и ст.8

тел.: 094 601-239; 0887 21 21 43

e-mail: vidin@iara.government.bg

Главен инспектор Георги Георгиев

 

Национална служба за съвети в земеделието

Териториален областен офис – Видин

гр. Видин ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст.38

e-mail: vidin.m@naas.government.bg

Ръководител екип: Емил Балкански

моб. тел.:0888 818 076
 

 

Териториални административни структури

Министерство на вътрешните работи

 

Областна Дирекция на МВР – Видин

ул."Цар Симеон Велики" №87

Оперативна дежурна част:

тел.: 600-014, факс: 600-170

е-mail: vidin@mvr.bg 

Директор: Старши комисар Петър Коцин

 

Сектор "Пътна полиция" – Видин

тел. 094 694-301

Деловодство – тел.: 694-313

Гише "Подаване на документи и получаване на СУМПС" – тел.: 694-311

Гише "Регистрация на ППС" – тел.: 694-305

Гише "Административно-наказателна дейност" – тел.: 694-312

Началник: Главен инспектор Владимир Герасимов

 

Районно управление – Видин

ул."Широка" №1

тел. 094 600-065

Оперативен дежурен – тел.: 600-166

Началник: Главен инспектор Красимир Тренчев

 

Участък "Полиция" – кв."Нов път"

тел.: 694-395Полицейски инспектор Лъчезар Лазаров

 

Участък "Полиция" – гр.Брегово

тел.: 694-447

Старши инспектор Владимир Лазаров

 

Участък "Полиция" – с.Арчар

тел.: 09317/23-00

Полицейски инспектор Бисер Кръстев

 

Районно управление – Белоградчик

пл."Възраждане" №3

Оперативна дежурна част – тел.: 0936/5-32-41, 0936/5-33-30

Началник: Главен инспектор Олег Иванов

 

Участък "Полиция" – с. Ружинци

тел.: 09324/21-66

Началник: Старши инспектор Ивайло Каменов

 

Районно управление – Кула

ул."Възраждане" №36

Оперативна дежурна част – тел.: 0938/3-22-31, 0938/3-22-32

Началник: Главен инспектор Мирослав Мирославов

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

тел.: 600-064, 694-220

Южна промишлена зона (сградата на КАТ)

Дежурен Център: 094/600-016; 0893/646951

e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg

Директор: Комисар Стилиян Пешев

 

Гранично полицейско управление –Видин

Видин, ул."Гео Милев" №30

Дежурен - тел.: 694 640

Комисар Силвио Лазаров

 

Гранично полицейско управление – Брегово

Видин, ул."Гео Милев" №30

Дежурен - тел.: 694 621

Комисар Валентин Ванков

 

Гранично полицейско управление – Белоградчик

Белоградчик, ул."Миджур" №24
Дежурен - тел.: 094/694 870

Комисар Димитър Димитров
 

 

Териториални административни структури

Министерство на отбраната

 

Военно окръжие – Видин

тел.: 600-750

ул."Гладстон" №26

Началник на Военно окръжие - Видин Майор Цветомир Цветанов

 

Териториално административно звено

Към Министъра на отбраната

 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Териториален дирекция – София,

Хотел Военен клуб (Гарнизонен военен клуб)

Ул. „Баба Вида“ № 15

vk_vidin@abv.bg

Росица Еленкова - началник , тел. 0892 606 911
 

 

Териториални административни структури

Министерство на правосъдието

 

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Областна служба "Изпълнение на наказанията" –Видин

пл."Бдинци" №1, ет.1, п.к.147

тел.: 620-373, 620-108, факс: 620-108

e-mail: osin.vd@gdin.bg

Началник: Николай Нетов

 

Агенция по вписванията

Служба по вписванията – Видин

Имотен регистър и Търговски регистър:

пл."Бдинци" №1, ет.1

тел.: 607-331
 

Регистър Булстат (към Агенция по вписванията)

пл."Бдинци" №1

тел.: 607-924

 

 

Териториални административни структури

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

отдел "Северозападен район"

ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4

тел.: 601-145 ,601-125, 601-135, 601-140

ел. поща: BVoycheva@mrrb.government.bg

Началник отдел: Боряна Войчева

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)

Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" – Видин

пл."Бдинци" №2, ет.7, ст.5 и ст.2 /в сградата на общината/

тел.: 601-147, 601-179

е-mail: vd@grao.government.bg

Ръководител: Пепа Железова

 

Агенция "Пътна инфраструктура"

Областно пътно управление

ул."Цар Симеон Велики" №69

тел.: 601-270, 601-262, факс: 601-284

е-mail: opu_vidin@api.bg opu_vidin@abv.bg

Директор: Пламка Радославова


Дирекция за национален строителен контрол

Регионален отдел "Национален строителен контрол"

 ул. „Цар Александър II“ 3, 3700 Видин Център

тел.: 601-353, 601-228 факс: 601-228

е-mail: RDNSK_Vidin@dnsk.bg

Началник: инж. Жори Станков

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин

ул."Цар Симеон Велики" №71, ет. 6

тел.: 600-314, факс: 601-628

е-mail: vidin@cadastre.bg

Началник: инж. Владимир Гергов

 

 

Териториални административни структури

Министерство на транспорта и съобщенията

 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" Враца

Областен отдел "Автомобилна администрация" – Видин

Южна промишлена зона (сградата на КАТ)

тел.: 601-864, 601-863

е-mail: ooaa_vidin@rta.government.bg

Иван Иванов

 

Изпълнителна агенция "Морска Администрация"

Дирекция "Речен надзор - Лом"

Телефон: 0700 10 145

e-mail: hm_lom@marad.bg

Директор:Тони Тодоров

Поделение Видин

ул."Дунавска" №1

тел: 0879 12 89 21

Кристиян Стоянов – гл. специалист

 

 

Териториални административни структури

Министерство на здравеопазването

 

Регионална здравна инспекция – Видин

ул."Цар Симеон Велики" №76

тел.: 923 185, канцелария - 923 154, 923 176

е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

Директор: д-р Венцислав Владински

 

"Многопрофилна болница за активно лечение "Професор доктор Георги Златарски"" ЕООД, гр. Белоградчик

гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" № 34

Телефон: 093654074, 093653360

Факс: 093653360

Email: mbal_bel@abv.bg

Управител: Лилия Несторова-Трифонова

 

"Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка"" АД, гр. Видин

ул. "Цар Симеон Велики" №119

тел. 606 615, Тел. централа: 094 602 131

е-mail:  mbal_vidin@abv.bg

Директор: Д-р Ивета Найденова

 

 

Териториални административни структури

Министерство на културата:

 

Симфониета – Видин

ул. „“Градинска“ №4

тел. 094/ 601 908 – Директор

тел. 094/ 601 909 – Артистичен секретар

тел. 094/ 601 907 – Счетоводство и организатор концерти

e-mail: symphonivd@gmail.com symphonivd@abv.bg

Управител: Мирослав Кръстев

 

Държавен куклен театър Видин

Площад "Бдинци" 1, ет. 3 - администрация

Тел. 094 601 933

Директор: Павлинка Трифонова

 

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"

Площад "Бдинци" 1

Тел.: 094/601704

Директор: Десислава Иванова

e-mail: libvidin@vidin.net

 

 

Други административни структури:

 

Държавен фонд "Земеделие"

Областна дирекция – Видин

ул. "Цар Александър ІІ" №13, ет.1

тел. 094 690-330; 094 690-332; факс: 094 690-331
е-mail:
dfzvidin@dfz.bg
Директор: Любомир Здравков


Държавна агенция "Национална сигурност"

Териториална дирекция – Видин

гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики" №87

Директор: Драгомир Дончев

Национална здравноосигурителна каса

Районна здравноосигурителна каса – Видин

гр. Видин бул. "Панония" №2

тел.: 094 609-810;

e-mail: vidin@nhif.bg

Директор: д-р Владимир Вълчев

 

Национален осигурителен институт

Териториално поделение – Видин

гр. Видин ул. "Пазарска" №4

тел.: 094 605-310; 094 605-390;

е-mail: Vidin@nssi.bg

Директор: Пламен Георгиев

 

Национален статистически институт

Териториално статистическо бюроСеверозапад

Отдел „Статистически изследвания“ – Видин

гр. Видин, Южна промишлена зона №49

тел.: 094 609-262;

факс: 094 600-960;

e-mail: TsTsvetkov@nsi.bg

Началник отдел: Цветан Цветков

 

Сметна палата на Република България

Изнесено работно място гр. Видин

пл. "Бдинци" №1, ет.3, п.к.32

тел.: 094 601-466;

e-mail: igeorgieva@bulnao.government.bg

Административен отговорник: Нели Павлова

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС)

Регионален отдел „Северозападна България“ – Враца

3000 гр. Враца

ул. “Генерал Леонов” № 95, ет. 5

тел.: 092 647-451

e-mail: EmilG.Dimitrov@damtn.government.bg

Началник отдел: инж. Емил Димитров

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Главна дирекция "Надзор на пазара"

Регионален отдел "Северозападна България" – гр. Ловеч

гр. Ловеч, ул. „ Търговска“ №24, Дом Преслав, ет.3, ст.314

тел.: 0885 398 463

e-mail: Veselinka.Besheva@damtn.government.bg

Началник Регионален отдел: Веселинка Бешева

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Главна дирекция "Метрологичен надзор",

Регионален отдел "Северозападна България"

Месторабота гр. Видин

пл. "Бдинци" №1, ет.3, ст.49

тел.: 094 601-107

e-mails: Todor.Todorov@damtn.government.bg;

Yordanka.Georgieva@damtn.government.bg

 

Български институт по метрология

Главна дирекция "Мерки и измерителни уреди"

Регионален отдел – Враца

Сектор Видин

гр. Видин пл. "Бдинци" №1 (партер)

тел.: 094 601 103; моб.тел.: 0878 241 556

e-mail: b.borisov@bim.government.bg

Началник сектор: инж. Бойко Борисов

 

Държавна агенция "Архиви"

Дирекция "Регионален държавен архив" – Монтана

Отдел "Държавен архив" – Видин

гр. Видин ул. "Княз Борис І" №27

тел.: 094 600-283, моб. тел: 0888 668 787

Читалня: 094 600-268; факс: 600-283

e-mail: vidin@archives.government.bg

Началник отдел: Светлана Кръстева

 

Комисия за защита на потребителите

Регионална дирекция – Монтана – директор Елеонора Димитрова

Звено Видин

гр. Видин пл. "Бдинци" №3, ет.1, ст.4 и ст.5

тел.: 094 606-367

e-mail: vidin@kzp.bg

служител в звено Видин – старши инспектор Свилен Иванов

 

Комисия за защита от дискриминация

гр. Видин пл. "Бдинци" №3, ет.1, ст.1

тел.: 094 620-062

e-mail: Vidin.kzd@kzd.bg

Регионален представител за област Видин: Ирина Петрова 0879504510

 

Комисията за противодействие на корупцията

Териториална дирекция – София

Териториален отдел – Видин

Ул.“Цар Александър II“ №16, етаж 2

тел.: 094 923-174

е-mail: vidin@ciaf.government.bg

Началник отдел: Пролетка Вълчева

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията"

Отдел “Териториално звено – Враца” (за областите Видин, Враца и Монтана)

сл. тел.: 092 624-707

е-mail: imarkov@crc.bg

Началник отдел: Ивайло Марков

 

 

Публични предприятия с държавно участие:

 

"Напоителни системи" ЕАД – клон Видин

ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.3

тел.: 600-860, факс: 600-867

е-mail: vidin@nps.bg

Управител: Янчо Василев

 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Видин

ул."Широка" №18

094 601 023 – за аварии

0885 329 476 – за аварии

094 988 066 – „Информация“

е-mail: office@vik-vidin.com

Управител: инж. Илко Илиев тел.: 094/ 601-078; 0888438291

 

Териториално поделение "Български пощи" ЕАД – Видин

ул."Княз Александър Батенберг" №10

тел.: 094 / 601-830

Анатоли Атанасов - 0879 254 941

е-mail: A.Atanasov@bgpost.bg ;  

acconting@vidin.bgpost.bg

Ръководител: Анатоли Атанасов

 

Индустриален парк Видин- НКИЗ - СОФИЯ

Местоположение:

На брега на р. Дунав, до Дунав мост-2 (така е адреса от официалния сайт на индустриалния парк - http://nciz.bg/proekti/industrialna-zona-vidin-59.html ;

 в София, Константин Палавеев , 02 8902902

Лице за контакт:

Телефон: 0888392697

www.industrialzones.bg | www.nciz.bg
office@nciz.bg

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Мрежови експлоатационен район – Монтана

Мрежови експлоатационен подрайон "Видин"

ул."Цар Симеон Велики" №72

тел.: 605-252, факс: 605-259

Петър Неделков
 

Северозападна държавно предприятие – Враца
Териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин

ул."Яворов" №1, ет.4

тел.: 600-988, факс: 600-997

e-mail: dlvidin@nug.bg

Директор: Инж. Радослав Николов

 

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик

гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" №2

тел./факс: 093 6 40 54 / 093 6 45 31

e-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg    

Директор: Инж. Илиян Илиев
 

"Пристанище Видин" ЕООД

ул."Дунавска" №1, Речна гара, ет.2

Дежурен: Речна гара – 600 644

е-mail: port.vd@gmail.com

e-mail: port_vd@abv.bg

Управител: Иво Иванов тел.: 600-604, факс: 600-645

ДП „Пристанищна инфраструктура“

 

Клон-териториално поделение „Пристанище Лом“

Инж. Росен Борисов

Директор

тел. 0971 68386

факс 0971 66972

e-mail: office.lom@bgports.bg

 

Превозна служба "Видин и Лом"

при "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

пл."Княз Ал. Батенберг"

Началник отдел „Пътнически превози“ – Недялко Панталеев 0889607927

тел.: 0884 405 819, 600-567, 606-050 (билетна каса и информация)

e-mail: vidin_bdz@abv.bg

 

 

Съдебна власт

 

Окръжен съд – Видин

пл."Бдинци" №1

тел.: 094 600 959 (председател)

тел.: 094 600 980 (административен секретар)

е-mail: vidin-os@justice.bg

председател: Илия Илиев

 

Районен съд – Видин

пл."Бдинци" №1

тел.:  094 600 782, факс: 600-791 (административен секретар)

e-mail: rs_vidin@yahoo.com

Председател: Даниел Цветков

 

Районен съд – Белоградчик

ул."Княз Борис І" №45

тел./факс: 0936/ 53455, 0936/ 541 68

e-mail: rsbelog@abv.bg

Председател: Божидарка Йосифова

 

Районен съд – Кула

ул."Иван Кръстев" №1

тел.: 0938 / 32528, факс: 09337 9345;

e-mail: rskula@abv.bg; kula-rs@justice.bg

Председател: Петър Живков

 

Окръжна прокуратура

Административен ръководител

Ваня Ненкова

ул."Дунавска" №14

тел.: 094/ 601-059 (деловодство), факс: 094/ 601-067

e-mail: op_vidin@prb.bg

Административен ръководител

Ваня Ненкова

 

Районна прокуратура – Видин

ул."Дунавска" №14, ет.1

тел.: 094/ 601-058, факс: 094/ 600424

email: rp_vidin@prb.bg

Административен ръководител

Илияна Целова

 

Районна прокуратура – Видин

ТО Белоградчик

ул."Княз Борис І" №45

тел.: 0936/53 140, факс: 094/ 600424

email: rp_vidin@prb.bg

 

Районна прокуратура – Видин

ТО Кула

ул."Иван Кръстев" №1

тел.: 0938/33195, факс: 094/ 600424

email: rp_vidin@prb.bg

 

Административен съд –Видин

ул. Цар Симеон Велики №3

тел.: 094/ 989710

факс: 094/ 626363

web: https://vidin-adms.justice.bg/bg

email: vidin-adms@justice.bg - Председател

email: delovodstvo@vidin-adms.justice.bg - за съдебни книжа

Председател на Административен съд Видин

Антония Генадиева

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин