Област Видин

Държавни институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

В ОБЛАСТ ВИДИН

 

Териториални административни структури
към Министъра на труда и социалната политика


Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин
пл."Бдинци" №3, ет.3
тел.: 094 601 126, факс: 094 601 653
e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg
Ръководител: Венцислав Боянов


Дирекция "Социално подпомагане" – Видин
ул."Еделвайс" №5
тел.: 094 601 640, 094 601 641
e-mail: dsp-vidin@asp.government.bg
Ръководител: Маргарита Маркова


Дирекция "Социално подпомагане" – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №17
тел.: 0936/5 42 34, 0936/5 32 27
e-mail: dsp-belogradchik@asp.government.bg
Ръководител: Илияна Веселинова


Дирекция "Социално подпомагане" – Брегово
ул."Александър Стамболийски" №4
тел.: 09312/33 15, 09312/23 84
e-mail: dsp-bregovo@asp.government.bg
Ръководител: Орлин Цветков


Дирекция "Социално подпомагане" – Димово
ул."Васил Коларов" №1
тел.: 09341/23-76, 09341/23-64
e-mail: dsp-dimovo@asp.government.bg
Ръководител: Людмила Стефанова


Дирекция "Социално подпомагане" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-31-50, 0938/3-31-59
e-mail: dsp-kula@asp.government.bg

Ръководител: Ася Йотова – Стоянова


Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – Видин
пл."Бдинци" №3
тел.: 094 601-362, 094 601-385, факс: 094 601-362
e-mail: dbt-vidin@mbox.contact.bg;
e-mail: vidin@mbox.is-bg.net
Директор дирекция: Иван Иванов


Дирекция "Бюро по труда" – Белоградчик
ул."Васил Левски" №1
тел.: 0936/5-45-02, 0936/5-41-32, 0936/5-32-50, факс: 0936/5-32-59
e-mail: bt501@abv.bg

Директор дирекция: Милена Йорданова


Дирекция "Бюро по труда" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-37-66, факс: 0938/3-37-79

e-mail: dbt507@mail.bg

Директор дирекция: Галя Недкова

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дирекция "Инспекция по труда – Видин"
ул."Дунавска" №6, ет.4
тел.: 094 601-303, факс: 094 601-304
e-mail: ditVidin@gli.government.bg
Директор дирекция: Надежда Симеонова

Териториална административна структура
към Министъра на образованието и науката


Регионално управление на образованието – Видин
пл."Бдинци" №2
тел.: 094 601-731, 094 601-734
e-mail: rio_vidin@mon.bg

Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин
Ул. „Бдин“ №66
Тел.: 0887 866 571
Административен директор: Момчил Станков


Териториална административна структура
към Министъра на финансите


Национална агенция за приходите
Териториална дирекция – Велико Търново
Офис за обслужване Видин
ул."6-ти септември" №12
тел.: 094 690-427; 094 690-426, факс: 094 690-404;
094 690-421 (данъчно законодателство); 094 690-401(осигурително законодателство);
094 690-478 (справки за здравен статус); 094 690-415 (справки в отдел ОПЗ)
e-mail: td_vidin@ro05.nra.bg

Директор на офис за обслужване Видин към ТД на НАП В. Търново: Ирена Илиева

Агенция „Митници“
„Митническо бюро Видин“
Гр. Видин, Северна промишлена зона
Тел. 094/ 600 551
e-mail: lom.mb4211@customs.bg

Териториални административни структури
към Министъра на земеделието, храните и горите


Областна дирекция "Земеделие" – Видин
гр. Видин, ул. "Рибарска" №12, ет.2
тел.: 094 601-488; 094 601-489;
e-mail: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 

Инспектори с ресор Контролно-техническата инспекция в Областна дирекция „Земеделие“ – Видин:

Тошка Виткова и Деян Димитров
гр. Видин ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст.33
тел.: 094 601-489;
e-mail: vidin@kti.government.bg


Областна дирекция по безопасност на храните – Видин
гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №66
тел.: 094 601-580;
e-mail: RVS_05@bfsa.bg

Директор: д-р Адриян Данков

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
Регионална Дирекция „Борба с градушките” Видин област

гр. Видин, ул. „Рибарска” №12, ет.3, ст.32
Тел.: 0887 693 593
e-mail: vidin@weathermod-bg.eu

Директор: Джони Ангелов
 

Команден пункт гр. Грамада към Регионална дирекция „Борба с градушките“ Видин област

Тел.: 09337 89-66;

e-mail: kp.grd@weathermod-bg.eu

Лице за контакт: Джони Ангелов – Директор на Регионална Дирекция „Борба с градушките” Видин


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „Рибарство и контрол“ – Западна България – София

Сектор "Рибарство и контрол" – Монтана
Офис гр. Видин

ул. "Цар Александър ІІ" №13, ет.4, ст.1 и ст.8
тел.: 094 601-239

e-mail: vidin@iara.government.bg

Главен инспектор: Георги Георгиев


Национална служба за съвети в земеделието
Териториален областен офис – Видин
гр. Видин ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст.38
тел.: 094 606-455;

e-mail: vidin.m@naas.government.bg
Ръководител екип: Емил Балкански

Териториална административна структура
към Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите - Монтана
Изнесено работно място - гр. Видин
гр. Видин, ул. Дунавска №6 (страничен вход)

Териториални административни структури
на Министерство на вътрешните работи


Областна Дирекция на МВР – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
Оперативна дежурна част:
тел.: 094 600-014, факс: 094 600-170
е-mail: vidin@mvr.bg

Директор: Старши комисар Петър Коцин

Регионален говорител на МВР:
Лора Стефанова - тел.: 094 694-281; 094 600-733


Сектор "Пътна полиция" – Видин

Главен инспектор Владимир Герасимов - началник сектор ПП

тел. 094 694-301
Деловодство – тел.: 094 694-313
Гише "Подаване на документи и получаване на СУМПС" – тел.: 094 694-311
Гише "Регистрация на ППС" – тел.: 094 694-305
Гише "Административно-наказателна дейност" – тел.: 094 694-312


Районно управление – Видин
ул."Широка" №1

Главен инспектор Красимир Тренчев - началник на РУ-Видин
тел. 094 600-065
Оперативен дежурен – тел.: 094 600-166


Участък "Полиция" – кв."Нов път"

Полицейски инспектор Лъчезар Лазаров
тел.: 094 694-395


Участък "Полиция" – гр.Брегово
тел.: 094 694-447

Старши инспектор Владимир Лазаров


Участък "Полиция" – с.Арчар
тел.: 09317/23-00

Полицейски инспектор Бисер Кръстев


Районно управление – Белоградчик

Главен инспектор Олег Иванов - началник
пл."Възраждане" №3
Оперативна дежурна част – тел.: 0936/5-32-41, 0936/5-33-30


 

Участък "Полиция" – с.Ружинци

Старши инспектор Ивайло Каменов - началник
тел.: 09324/21-66


Районно управление – Кула

Главен инспектор Мирослав Мирославов - началник
ул."Възраждане" №36
Оперативна дежурна част – тел.: 0938/3-22-31, 0938/3-22-32


Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Комисар Стилиян Пешев – директор

тел.: 094 600-064, 094 694-220
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)

Дежурен Център: 094 600-016;
e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg


Гранично полицейско управление –Видин

Комисар Силвио Лазаров
Видин, ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 094 694 640


Гранично полицейско управление – Брегово

Комисар Валентин Ванков
Видин, ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 094 694 621


Гранично полицейско управление – Белоградчик

Комисар Димитър Димитров
Белоградчик, ул."Миджур" №24
Дежурен - тел.: 094/694 870

Териториална административна структура
на Министерство на отбраната

Военно окръжие – Видин

Началник на Военно окръжие - Видин Майор II степен Дамян Кушев
тел.: 094 600 750

ул."Гладстон" №26

Териториално административно звено

Към Министъра на отбраната

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Териториален отдел – София,

Хотел Военен клуб (Гарнизонен военен клуб)

Ул. „Баба Вида“ № 15

тел.: 094 601 428
Росица Еленкова - гл. експерт ,

vk_vidin@abv.bg

Бойко Прангаджийски

 

Териториални административни структури
към Министъра на правосъдието


Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Областна служба "Изпълнение на наказанията" –Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, п.к.147
тел.: 094 620 373, 094 620 108, факс: 094 620 108
e-mail: osin.vd@gdin.bg
Началник: Николай Нетов

Главна дирекция "Охрана"
Областно звено "Охрана" – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 0886 83 43 59, нямат ел. поща

Началник: Иван Иванов

Агенция по вписванията
Служба по вписванията – Видин
Имотен регистър и Търговски регистър:
пл."Бдинци" №1, ет.1
тел.: 094 607 331

Регистър Булстат (към Агенция по вписванията)
пл."Бдинци" №1

тел.: 094 607 924

Териториални административни структури към
Министъра на регионалното развитие и благоустройствотоГлавна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
отдел "Северозападен район"
ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4
тел.: 094 601 145; 094 601 125; 094 601 135; 094 601 140

ел. поща: BVoycheva@mrrb.government.bg

Началник отдел: Боряна Войчева

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" – Видин
пл."Бдинци" №2, ет.7, ст.5 и ст.2 /в сградата на общината/
тел.: 094 601 147, 094 601 179
е-mail: vd@grao.bg
 


Агенция "Пътна инфраструктура"
Областно пътно управление
ул."Цар Симеон Велики" №69
тел.: 094 601 270; 094 601 262, факс: 094 601 284
е-mail: opu_vidin@abv.bg
Директор: Пламка Радославова


Дирекция за национален строителен контрол
Регионален отдел "Национален строителен контрол"
ул. „Цар Александър II“ 3, 3700 Видин Център
тел.: 094 601 353, 094 601 228 факс: 094 601 228
е-mail: RDNSK_Vidin@dnsk.bg

Началник: инж. Жори Станков


Агенция по геодезия, картография и кадастър
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №71, ет. 6
тел.: 094 600 314, факс: 094 601 628
е-mail: vidin@cadastre.bg
Началник: инж. Владимир Гергов

Териториални административни структури
към Министъра на транспорта, информационните технологии и -съобщенията


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Регионална дирекция "Автомобилна администрация" Враца

Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 094 601 864, 094 601 863, факс: 094 601 864, т/ф 088 68 86 215
е-mail: ooaa_vidin@rta.government.bg

И.д. Любомир Бранков


Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
Дирекция "Речен надзор - Лом"

Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_lom@marad.bg

Директор:Тони Тодоров

Поделение Видин
ул."Дунавска" №1
Венелин Живков

Териториална административна структура
към Министъра на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №76
тел.: 094 923 185, канцелария - 094 923 154; 094 923 176
е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg
Директор: д-р Венцислав Владински


"Многопрофилна болница за активно лечение "Професор доктор Георги Златарски"" ЕООД, гр. Белоградчик

гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" № 34

Телефон: 093654074, 093653360

Факс: 093653360

Email: mbal_bel@abv.bg

"Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка"" АД, гр. Видин

ул. "Цар Симеон Велики" №119

тел. 094 606 615, Тел. централа: 094 602 131

е-mail: mbal_vidin@abv.bg

Директор: Д-р Ивета Найденова

Медицински център "Света Петка" ЕООД гр. Видин
тел. 094 606 612
web: http://www.mcsvetapetka-vidin.com

Други административни структури

Държавен фонд "Земеделие"
Областна дирекция – Видин
ул. "Цар Александър ІІ" №13, ет.1
тел. 094 690 330; 094 690 332; факс: 094 690 331
е-mail: dfzvidin@dfz.bg
Директор: Любомир Здравков


Държавна агенция "Национална сигурност"
Териториална дирекция – Видин
гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики" №87

Директор: Драгомир Дончев

Национална здравноосигурителна каса
Районна здравноосигурителна каса – Видин
гр. Видин бул. "Панония" №2
тел.: 094 609 810;

e-mail: vidin@nhif.bg

Директор: д-р Владимир Вълчев

Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Видин
гр. Видин ул. "Пазарска" №4
тел.: 094 605 310; 094 605 390;

е-mail: Vidin@nssi.bg
Директор: Пламен Георгиев


Национален статистически институт
Териториално статистическо бюро – Северозапад
Отдел „Статистически изследвания“ – Видин

гр. Видин, Южна промишлена зона №49
тел.: 094 609 262;

факс: 094 600 960;
e-mail: TsTsvetkov@nsi.bg

Началник отдел: Цветан Цветков

Сметна палата на Република България
Изнесено работно място гр. Видин

Административен отговорник: Нели Павлова
пл. "Бдинци" №1, ет.3, п.к.32
тел.: 094 601 466;

e-mail: igeorgieva@bulnao.government.bgДържавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС)
Регионален отдел „Северозападна България“ – Враца
3000 гр. Враца
ул. “Генерал Леонов” № 95, ет. 5
тел.: 092 647 451

e-mail: EmilG.Dimitrov@damtn.government.bg

Началник отдел: инж. Емил Димитров

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Надзор на пазара"
Регионален отдел "Северозападна България" – гр. Ловеч
гр. Ловеч, ул. „ Търговска“ №24, Дом Преслав, ет.3, ст.314
тел.: 0885 398 463

e-mail: Veselinka.Besheva@damtn.government.bg

Началник Регионален отдел: Веселинка Бешева

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Метрологичен надзор",
Регионален отдел "Северозападна България"
Месторабота гр. Видин
пл. "Бдинци" №1, ет.3, ст.49
тел.: 094 601 107

e-mails: Todor.Todorov@damtn.government.bg;

Yordanka.Georgieva@damtn.government.bg

Български институт по метрология
Главна дирекция "Мерки и измерителни уреди"
Регионален отдел – Враца

Сектор Видин
гр. Видин пл. "Бдинци" №1 (партер)
тел.: 094 601 103;
e-mail: b.borisov@bim.government.bg
Началник сектор: инж. Бойко Борисов


Държавна агенция "Архиви"
Дирекция "Регионален държавен архив" – Монтана
Отдел "Държавен архив" – Видин
гр. Видин ул. "Княз Борис І" №27
тел.: 094 600 283, моб. тел: 0888 668 787;

Читалня: 094 600 268; факс: 094 600 283

e-mail: vidin@archives.government.bg

Началник отдел: Светлана Кръстева
 

Комисия за защита на потребителите
Регионална дирекция – Монтана
Звено Видин
гр. Видин пл. "Бдинци" №3, ет.1, ст.4 и ст.5
тел.: 094 606-367

e-mail: vidin@kzp.bg

служител в звено Видин – старши инспектор Свилен Иванов


Комисия за защита от дискриминация
гр. Видин пл. "Бдинци" №3, ет.1, ст.1
тел.: 094 620 062
e-mail: Vidin.kzd@kzd.bg

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
Териториална дирекция – София
Териториален отдел – Видин

пл. "Бдинци" №1, ет.3, ст.47
тел.: 094 923 174
е-mail: vidin@ciaf.government.bg

Комисия за регулиране на съобщенията
Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията"
Отдел “Териториално звено – Враца” (за областите Видин, Враца и Монтана)
сл. тел.: 092 624 707
е-mail: imarkov@crc.bg

Началник отдел: Ивайло Марков

Публични предприятия с държавно участие

"Напоителни системи" ЕАД – клон Видин
ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.3

Управител: Лилия Замфирова
тел.: 094 600-860, факс: 094 600 867
е-mail: vidin@nps.bg

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Видин
ул."Широка" №18

Управител: Инж. Стоян Стоянов
тел.: 094 601 078

094 601 023 – за аварии

0885 329 476 – за аварии

094 988 066 – „Информация“

е-mail: office@vik-vidin.com


Териториално поделение "Български пощи" ЕАД – Видин
ул."Княз Александър Батенберг" №10

Ръководител: Анатоли Атанасов

тел.: 094 / 601 830
е-mail: A.Atanasov@bgpost.bg ;

acconting@vidin.bgpost.bg


Индустриален парк Видин
Местоположение:

На брега на р. Дунав, до Дунав мост-2

Телефон: 094/602 060

www.industrialzones.bg | www.nciz.bg
office@nciz.bg

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД
Мрежови експлоатационен район – Монтана
Мрежови експлоатационен подрайон "Видин"
ул."Цар Симеон Велики" №72
тел.: 094 605 252, факс: 094 605 259

Северозападна държавно предприятие – Враца
Териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин

Директор: Инж. Димитър Димитров
ул."Яворов" №1, ет.4
тел.: 094 600 988, факс: 094 600997
e-mail: dlvidin@nug.bg

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик

Директор: Инж. Илиян Илиев
гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" №2
тел./факс: 093 6 40 54; 093 6 45 31
e-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg

Териториално поделение "Държавно горско стопанство – Миджур"

Директор: Инж. Димитър Христозов
гр.Белоградчик, м."Студени дол" п.к.27
тел.: 093 27 24 30; 0936 540 96 факс: 093 27 24 20; 0936 32 42
e-mail: ddsmidjur@nug.bg

"Пристанище Видин" ЕООД
ул."Дунавска" №1, Речна гара, ет.2
Управител: Иво Иванов тел.: 094 600 604, факс: 094 600 645

Дежурен: Речна гара – 094 600 644
е-mail: port.vd@gmail.com
e-mail: port_vd@abv.bg

Превозна служба "Видин и Лом"
при "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД
пл."Княз Ал. Батенберг"

Началник отдел „Пътнически превози“ – Недялко Панталеев
094 600 567, 094 606 050 (билетна каса и информация)
e-mail: vidin_bdz@abv.bg


Съдебна власт

Окръжен съд – Видин
пл."Бдинци" №1, стая 307
тел.: 094 600 959; 094 600 980 (административен секретар), факс: 094 600 958
е-mail: os.vidin@abv.bg
И. ф. председател: Илия Илиев
Районен съд – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 094 600 782 (административен секретар), факс: 094 600 791
e-mail: rs_vidin@yahoo.com
Председател: Даниел Цветков


Районен съд – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №45
тел./факс: 0936/5-39-73 (административен секретар), т/факс: 0936/5-41-68 ( деловодство)
e-mail: rsbelog@abv.bg
Председател: Божидарка Йосифова


Районен съд – Кула
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-36-61 (административен секретар), факс: 0938/3-31-01;
e-mail: rskula@abv.bg
Председател: Петър Живков

Окръжна прокуратура
ул."Дунавска" №14
тел.: 094 601 059 (деловодство), тел. 094 601 050, факс: 094 600 424
e-mail: op_vidin@prb.bg

Окръжен прокурор: Ваня Ненкова


Районна прокуратура – Видин
ул."Дунавска" №14, ет.1
тел.: 094 601 058, тел. 094 601 068, факс: 094 600 424
email: rp_vidin@prb.bg
Районен прокурор: Илияна Целова


Районна прокуратура – Белоградчик –ЗАКРИТА! Териториално отделение
ул."Княз Борис І" №45
тел.: 0936/5-31-40 (административен секретар),тел. 094 600 424
email: rp_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Кула - ЗАКРИТА! Териториално отделение
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-31-95 (административен секретар), тел. 094 600 424

email: rp_vidin@prb.bg


Административен съд –Видин
ул. Цар Симеон Велики №3
тел.: 094/ 989729 - Регистратура
тел.: 094/ 989710 - Административен секретар
факс: 094/ 626363
web: http://acvidin.org/
email: acvidin@acvidin.org
email: secretary@acvidin.org
Председател на Административен съд Видин - Антония Генадиева


Окръжна следствена служба - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
тел.: 094 607 719, факс: 094 607 719

 

2018 Всички права запазени © Област Видин