Избори

Избори за членове на ЕП и за Народно събрание - 9 юни 2024

Районна избирателна комисия - Видин встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

РИК - ВИДИН

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка:
094 / 68 00 56; 0885 76 10 34;

094 / 68 00 57; 0885 44 90 18;

e-mail: rik05@cik.bg

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg


10.05.2024 г. 

 

Разяснителна кампания на ЦИК за избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Анимирани видеоклипове

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.


Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.


Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.


Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.


 Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.


Анимирани видеоклипове - със субтитри

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.


Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.


Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.


 Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.


Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.


Аудиоклипове

Избори за членове на Европейски парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.


24.04.2024 г. 

 

РЕШЕНИЕ

№РД-09/78

Видин, 24.04.2024 г.

В Областна администрация Видин са постъпили жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. от …………………. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. от ……………….. и жители на кв. Нов път, гр. Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, с която са образувани 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и се утвърждава адрес и номерация, съгласно Приложение № 1 и обхват на избирателните секции, съгласно Приложение №2, които са неразделна част от заповедта и по-конкретно срещу утвърдените адреси и обхвата на следните избирателни секции:

 • Секция № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • Секция № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“20;
 • Секция № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • Секция № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • Секция № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • Секция № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • Секция № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • Секция № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

С оглед изпълнение изискванията на чл. 32 от Административнопроцесуалният кодекс жалбите се разглеждат в едно общо производство.

С вх. № 2803/2524/22.04.2024г. в Областна администрация Видин е постъпила жалба от ……………….., с адрес гр. Видин, ……………. по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс, в качеството му на заинтересовано лице срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на следните избирателни секции:

 • № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ 20;
 • № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул.”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

Жалбоподателят твърди, че в обжалваната част заповедта се явява неправилна, незаконосъобразна, немотивирана и неясна и поради това моли същата да бъде отменена в тези и части. Изложени са съображения, че видно от заповедта, са променени адресите на избирателните секции на територията на община Видин, в които следва да гласуват жителите на гр. Видин с постоянен адрес на територията на видинския квартал “Нов път”. Заявено е, че до настоящия момент, жителите на кв. “Нов път”, упражнявали своя вот на територията на самия квартал, като всичките осем избирателни секции се намирали на адрес: град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“. Твърди се от жалбоподателя, че с обжалваната заповед са променени единствено и само адресите на избирателните секции, в които ще подадат вота си жителите на кв. „Нов път“, като нито една от осемте секции не е на територията на квартала, респективно всички жители на кв. „Нов път“ няма да могат да гласуват в същия, в който живеят и ще трябва да ходят до съседни квартали, за да упражнят вота си, за разлика от всички останали жители на общината, които гласуват в собствените си квартали. Според жалбоподателя извеждането на избирателните секции от кв. „Нов път“ е дискриминационно, тъй като именно в този квартал живее ромското население на Видин и видно от заповедта само по отношение на живеещите в този квартал се променят адресите на секциите. Това ги поставяло в условия на неравно третиране, съобразно останалите жители в общината и само единствено те ще трябва да ходят до други квартали в изборния ден, за да упражним вота си в двата вида избор. Жалбоподателят сочи, че не ставало ясно, живеещите на адреси:

 

Област: ВИДИН Община: ВИДИН Секция: 071

Населено място: ГР.ВИДИН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00549 УЛ.БАЙКАЛ

027А , 033 , 033 А , 033А , 033Б , 035 , 035А , 035Б , 037 , 037А , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043А , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 050А , 051 , 052 , 052А , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 057А , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 072А , 073 , 074 , 075 , 075А , 075Б , 076 , 077 , 077А , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 085А , 086 , 087 , 087А , 088 , 089 , 090 , 091 , 091А , 092 , 093 , 094 , 096 , 098 , 100 , 102 , 104 , 106 , 108

01523 УЛ.ВОЛГА

037 , 038 , 038А , 039 , 039А , 040 , 040 А , 040А , 040Б , 041 , 042 , 042 А , 042 Б , 042А , 042Б , 043 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 082 , 085

08560 УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 001А , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 012А , 013 , 014 , 016 , 016А , 018 , 018А , 020

08718 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

031 , 031 А , 031А , 032 , 033 , 034 , 034 А , 034А , 035 , 035А , 036 , 036А , 036В , 036Д , 037 , 037 А , 037А , 038 , 038А , 039 , 039А , 040 , 041 , 041А , 042 , 042 А , 042А , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 060А , 061 , 061А , 062 , 063 , 063А , 064 , 065 , 066 , 067 , 068 , 068А , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 074А , 075 , 076 , 077 , 078 , 079 , 080 , 081 , 082 , 083 , 084 , 085 , 086 , 087 , 087А , 088 , 089 , 090 , 091 , 092 , 093 , 094 , 095 , 097 , 098 , 099 , 101 , 104, 107

и

 

Област: ВИДИН Община: ВИДИН Секция: 073

Населено място: ГР.ВИДИН

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

07702 УЛ.ПУШКИН

001 , 002 , 003 , 004 , 004А , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А , 008 , 009 , 009А , 010 , 011 , 012 , 012Б , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 017 А , 017А , 018 , 019 , 019Б , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 024А , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 029А , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039А , 041 , 041А , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 060 , 089

07747 УЛ.КОКИЧЕ

001 , 003

08098 УЛ.РИЛА

001 , 002 , 002А , 003 , 003 А , 004 , 005 , 006 , 006А , 009 , 019 , 021 , 069

08111 УЛ.РОДОПИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 А , 010 , 010А , 012 , 013 , 013А , 014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 019А , 021 , 026 , 046

08156 УЛ.РОСИЦА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 006А , 007 , 008 , 009 , 009А , 010 , 010 А , 010А , 011 , 012 , 013 , 013А , 014 , 014А , 015 , 015А , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 025А , 025Б , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 051А , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 060

 

къде могат да упражнят вота си на предстоящите избори в гр. Видин или в с. Капитановци, тъй като в заповедта са посочени два адреса, а именно: гр. Видин, ул. „Свети Ромил Видински“ №78, на ДГ „Русалка” гр. Видин, филиал „Здравец” и Филиал „Здравец” с. Капитановци. Твърди се, че в случая избирателите няма да знаят къде да отидат да гласуват, тъй като списъците с имената им ще бъдат обявени на места различни от досегашните, без тази информация да е обявена така, че да достигне до всеки един имащ право да гласува на тези избори. Заявено е, че целта на промяната по отношение на тези осем секции е да се ограничи възможността за гласуване на ромите в гр. Видин и по конкретно на тези с постоянен адрес в кв. „Нов път“ и живеещите на една и съща улица ще трябва да дадат вота си в две различни секции, които се намират на два различни адреса. Това допълнително обърквало избирателите и водело до ограничаване на изборните им права.

Във връзка с изложеното жалбоподателят моли да се отмени заповедта в обжалваната й част.

Към жалбата е представено извлечение от Приложение №2 към заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, съдържащо адресите на секциите с номерата им и адресите включени в тях (секция 069 и секция 070).

С вх. № 2803/2525/22.04.2024г. в Областна администрация Видин е постъпила жалба от ……………………, с адрес гр. Видин, ……………….. и жители на кв. „Нов път“, гр. Видин, подписали същата в допълнителен списък, приложен към жалбата по реда на чл.8, ал.4 от Изборния кодекс, в качеството му на заинтересовано лице срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на следните избирателни секции:

 • № 050900 069 с адрес град Видин, ул. “Владикина” №57, бивше СУ „Христо Ботев“;
 • № 050900 070 с адрес град Видин, стадион „Георги Бенковски“, ул. „Академик Стефан Младенов“20;
 • № 050900 071 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци;
 • № 050900 073 с адрес гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци; 
 • № 050900 072 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 074 с адрес гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I“ №53, ПТГ ”Васил Левски”;
 • № 050900 075 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;
 • № 050900 080 с адрес град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ №11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“.

Твърденията в жалбата и съображенията за отмяна на заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин в частта, с която са утвърдени адресите, номерата и обхвата на горепосочените избирателни секции са идентични с тези изложени в жалба с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. в Областна администрация Видин от ……………………... С жалбата са представени: извлечение от Приложение №2 към заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, съдържащо адресите на секциите с номерата им и адресите включени в тях (секция 069, секция 070, секция 080, секция 073, секция 074, секция 075, секция 071, секция 072) и списък на жители на кв. „Нов път“, гр. Видин, присъединили се и подписали жалба до Областен управител на област Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин. Списъкът е подписан от 11 лица, както следва: ………… адрес.

С писмо наш изх.№ 2803-2547/23.04.2024 г. от кмета на Община Видин е изискано становище по постъпилите в Областна администрация Видин жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. С вх.№ 2803-2611/24.04.2024 г. в Областна администрация Видин е постъпило становище от Кмета на Община Видин.

Кметът на Община Видин изразява следното становище по допустимостта на жалбите:

Счита, че жалбоподателят …………………….. няма правен интерес от обжалване на процесната заповед и жалбата му не следва да бъде разглеждана като недопустима, защото по постоянен адрес лицето ще бъде включен в избирателна секция №76.

По отношение на основателността на жалбите кметът счита същите за неоснователни по следните съображения:

„Заповедта на кмета, с която се определят адресите на избирателните секции - без да се променят номерата и обхватите на избирателните секции - е издадена при спазване на административно-процесуалните разпоредби от компетентен орган в предоставените му правомощия, в установената форма, при спазване и на материалния закон и целта на закона, предвид на което жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане. Оспорената заповед е валиден административен акт, като издадена от компетентен орган, съобразно правомощията му, произтичащи от разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ИК, в надлежна писмена форма. В хода на производството не са допуснати съществен  нарушения на процесуалните правила и норми. Правилно е приложен и материалният закон.

 Мотивът, поради който Кметът на Община Видин е променил адресите на избирателните секции в квартал „Нов път“ е обективна невъзможност да протече нормално изборен процес на 8 осем секционни избирателни комисии в сградата на ОУ „Софроний Врачански“ - гр. Видин – а именно строително монтажни работи – ремонт на санитарни възли, които ще се извършват в сградата на училището. С договор № АО-02-15-159 от 16.04.2024 г., сключен между Община Видин като възложител и избран по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител е възложено на изпълнителя да извърши строително – монтажни работи - „Ремонт на санитарни възли в ОУ „Софроний Врачански“ - гр. Видин. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на договора е 90 календарни дни от датата на сключване на договора - 16.04.2024 г. Именно това е и основната причина да бъдат преместени адресите на избирателните секции в квартал „Нов път“ -  осем секционни избирателни комисии, които да работят почти 48 часа в сграда без възможност да ползват нормално санитарните възли е нечовешко отношение, граничещо със саботаж на работата на секционните избирателни комисии. Именно тона е и мотивът избирателните секции да бъдат с променени адреси - целта е да се предостави възможност и на секционните избирателни комисии да работят при нормални условия, да се гарантира нормално протичане на изборния процес и гражданите да упражнят избирателните си права при спазване на принципите и правилата регламентирани с ИК. Съгласно същите, гласуването се извършва по избирателни секции /чл. 8, ал. 1 от ИК/. Нормата на чл. 8, ал. 3 от ИК въвежда задължението на кмета на общината да предостави подходящи помещения за избирателните секции, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. В този смисъл при избора на помещения, в които да бъдат преместени съответните секции водещо е било, че в определеното помещение за изборна секция следва да може спокойно и необезпокоявано от външни лица да протече изборния процес, както за избирателите, така и за секционната избирателната комисия.

По изложените съображения Кметът на Община Видин счита, че жалбите следва да бъдат оставени без уважение.

След като разгледа всички представени в Областна администрация Видин документи, Областният управител на област Видин приема жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. за допустими, като подадени в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 от ИК, от заинтересовани лица, съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от АПК. Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин, с която са образувани 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и се утвърждава адрес и номерация и обхват на избирателните секции е обявена публично на населението на Община Видин чрез Интернет страницата на общината https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/vidin.election/elections-06-2024 на 19.04.2024г. Депозираните в Областна администрация Видин жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. срещу заповедта са от дата 22.04.2024г., т.е. в нормативно установения тридневен срок от обявяването на Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин. Съгласно извършена справка в системата Regix подателите на жалбите са с адреси на територията на Община Видин, т.е. явяват се заинтересовани лица, които биха упражнили правото си на глас на територията на общината и по-конкретно в избирателните секции, цитирани в жалбите. Като се има предвид разпоредбата на чл.36, ал.1 от ИК, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден приемам, че и жалбоподателят ……………...., който е с настоящ адрес гр. Видин, …………….., попадащ в обхвата на избирателна секция № 050900 073 се явява заинтересовано лице.

Разгледани по същество намирам жалбите за неоснователни по следните съображения:

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Изборен кодекс /ИК/, кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответната област. В ал. 3 на чл. 8 е вменено задължение на кмета на общината да предостави подходящи помещения за избирателните секции, включително и за секциите за подвижните секционни избирателни комисии, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. Алинея 4 на посочената разпоредба регламентира, че заповедта на кмета по ал. 2 може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

В чл. 9 от ИК са разписани условия за образуване на секциите, като в ал. 1 е предвидено, че в една избирателна секция се включват до 1000 избиратели. Алинея 2 на посочената разпоредба регламентира, че  в населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. В ал. 5 е разписано, че границите на избирателните секции се съобразяват с границите на населените места.

От цитираните законови разпоредби е видно, че в изключително правомощие на Кмета на общината е да образува избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Не е в материалната компетентност на Областен управител да утвърждава обхват и адрес на избирателните секции.

С издадената Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. Кметът на община Видин е спазил изискването на чл.8, ал.2, ал.3 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ИК. Заповедта е издадена в писмена форма, от компетентен орган, в предвидения в закона срок, с посочени адресати, фактически и правни основания за издаване на акта - Указ №100 от 9 април 2024 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и Указ №102 от 9 април 2024г. за насрочване на избори за Народно събрание на президента на Република България и Указ № 103 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. и Решение № 3055-ЕП от 10.04.2024 г. и Решение 3056-ЕП/НС от 10.04.2024 на Централната избирателна комисия, пред кой орган и в какъв срок заповедта може да се обжалва, както и дата на издаване и подпис на лицето, издало заповедта, с означаване на длъжността му. Всяка от образуваните общо 120 (сто двадесет) избирателни секции на територията на Община Видин за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. е с до 1000 избирателя, предоставени са подходящи помещения за избирателните секции, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. Следва да се има предвид, че за всеки отделен вид избор кметът на общината следва да издаде изрична заповед, с която да образува избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Избирателните секции не са постоянни и с оглед на това не следва да се приема, че има преместване на избирателни секции в община Видин при предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от кв. „Нов път“ на други адреси на територията на населено място Видин, в който смисъл оплакванията в жалбите се явяват неоснователни.

Извършена е справка на адрес https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters - официалната страница на Централна избирателна комисия /ЦИК/, на който са публикувани:

 • Адреси на избирателните секции
 • Брой избиратели в предварителните списъци за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
 • Брой избиратели в предварителните списъци за изборите за Народни представители на 9 юни 2024 г.

От извършената справка се установи, че адресите на избирателните секции, посочени в жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. са както следва:

 

Област код

Област текст

Община код

Община

Секция

Населено място код

Населено място

Адрес

05

ВИДИН

09

ВИДИН

069

10971

ГР.ВИДИН

ул."Владикина" №57, бивше СУ "Христо Ботев"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

070

10971

ГР.ВИДИН

Стадион"Георги Бенковски", ул."Академик Стефан Младенов"№20

05

ВИДИН

09

ВИДИН

071

10971

ГР.ВИДИН

ул."Св.Ромил Видински"78, на ДГ"Русалка", филиал "Здравец"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

072

10971

ГР.ВИДИН

ул."Екзарх Йосиф I"№53, ПТГ"Васил Левски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

073

10971

ГР.ВИДИН

ул."Св.Ромил Видински"№78, на ДГ"Русалка", филиал "Здравец"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

074

10971

ГР.ВИДИН

ул."Екзарх Йосиф I"№53, ПТГ"Васил Левски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

075

10971

ГР.ВИДИН

ул."Г.С.Раковски"№11, Сграда на старото училище "Г.С.Раковски"

05

ВИДИН

09

ВИДИН

080

10971

ГР.ВИДИН

ул."Г.С.Раковски"№11, Сграда на старото училище "Г.С.Раковски"

 

Видно от официално публикуваната информация е, че за секции с № 050900 071 и № 050900 073 е посочен адрес гр. Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ №78, на ДГ „Русалка“, филиал „Здравец“, а не както е посочено в Приложение №1 към Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на община Видин - гр. Видин, ул. ”Св. Ромил Видински” №78, на ДГ ”Русалка” гр. Видин,  филиал  „Здравец” и  Филиал „Здравец“ с. Капитановци.

Съгласно допълнение към становище от Кмета на Община Видин с вх. №2803-2619/24.04.2024 г. , Община Видин умедомява, че адреса на избирателни секции № 050900 071 и № 050900 073 е гр. Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ №78, във филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“. В тази връзка, очевидно се касае за допусната техническа грешка в Приложение №1 към Заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин при изписване на адресите на двете избирателни секции, касаещи ДГ „Русалка“, филиал „Здравец“. Населеното място на процесните избирателни секции си остава гр. Видин и в този смисъл е съобразено законовото изискване на чл. 9, ал. 5 от ИК. Жалбоподателите, както и всички избиратели на територията на Община Видин могат да извършат справка на интернет адрес https://www.cik.bg/bg/epns2024/voters – официалната страница на ЦИК в раздел избиратели за адресите на избирателните секции и имат яснота къде да упражнят вота си на предстоящите избори и твърденията в жалбите им в тази насока са неоснователни.

Съгласно чл.41 и чл.42 от ИК общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители не по-късно от 40 дни преди изборния ден (в настоящия случай 29.04.2024 г.) и ги публикуват на интернет страницата на общината. В изпълнение на вменените им задълженията е издадена Заповед № РД-02-11-461/22.04.2024г. на Кмета на Община Видин, с която е посочено място за обявяване (адрес) за обявяване на  предварителните избирателни списъци. Същата е публикувана на интернет страницата на Община Видин https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/vidin.election/elections-06-2024/i3, като в заповедта е посочено, че  избирателните списъци се публикуват и на интернет страницата на общината - www.vidin.bg. По този начин избирателите ще могат да извършват справки в коя избирателна секция могат да упражнят правото си на глас и в този смисъл твърденията на жалбоподателите, че няма да знаят къде да отидат да гласуват и че живеещите на една и съща улица ще трябва да дадат вота си в две различни секции, които се намират на два различни адреса и това допълнително обърква избирателите и води до ограничаване на изборните им права се явяват абсолютно несъстоятелни.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс

ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 2803/2524/22.04.2024г. от ……………………. и вх. № 2803/2525/22.04.2024г. от ………………… и жители на кв. „Нов път“, гр. Видин срещу заповед № РД-02-11-457/19.04.2024 г. на Кмета на Община Видин.

Решението да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Видин и да се постави на видно място на таблото в сградата на Областна администрация Видин, гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, партерен етаж.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Административен съд Видин.

 

/П/

ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* решението е публикувано на 24.04.2024 г., 16:34 часа  


 

19.04.2024 г. 

Районна избирателна комисия - Видин встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

РИК - ВИДИН

Данни за контакт:
гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, зала №1
(сграда на Областна администрация Видин)

Телефони за връзка:
094 / 68 00 56; 0885 76 10 34;

094 / 68 00 57; 0885 44 90 18;

e-mail: rik05@cik.bg

Връзка към страницата на Централна избирателна комисия: https://www.cik.bg/bg


 

Изх.№2803.2233
10.04.2024г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл.60 от Изборния кодекс и Решение №3051-ЕП/НС от 9 април 2024г. на ЦИК, на 14 април 2024г./неделя/ от 11.00 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. “Дунавска“ №6, гр. Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024г.
Съгласно чл.60, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т.3 от Решение №3051-ЕП/НС от 09.04.2024г. на ЦИК:
1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024г.(по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от  решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4.  Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежен ред;
5. Предложение на партиите и коалициите по т.1 от Решение №3051-ЕП/НС от 9 април 2024г. на ЦИК за резервни членове, които да заместят предложените от тях членове на РИК, в случаите по чл.51, ал.2 или когато член на РИК не участва в заседанията повече от 10 дни;
6.  Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024г./

/П/
ИВО АТАНАСОВ

Областен управител на област Видин

* публикувано на 10.04.2024 г.; 11:04 часа


 

2018 Всички права запазени © Област Видин