Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Започна тестването за COVID-19 на педагогическия и непедагогическия персонал от детските заведения на територията на Община Видин

27.05.2020 г.

Днес, в Конферентния център на Областна администрация Видин, започна тестването на педагогическия и непедагогическия персонал от детските заведения на територията…

виж още...

Момчил Станков: Недоумявам защо персоналът на някои детски градини не желае да бъде изследван за COVID-19

26.05.2020 г.

Знаете, че със заповед на министъра на здравеопазването, 1 юни е последният ден, в който детските градини и детските ясли трябва да отворят врати за нашите деца.…

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин