Важни съобщения
  • 01.11.2018 | Областна администрация Видин e с нов интернет сайт
  • 16.11.2018 |Областна администрация Видин преустанови хартиения обмен на документи с държавни институции

Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Обръщение на областния управител на Видин Албена Георгиева по повод 18 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

16.11.2018 г.

Уважаеми жители на област Видин,Тази година на 18 ноември отбелязваме Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

виж още...

Областна администрация Видин преустанови хартиения обмен на документи с държавни институции и ведомства

16.11.2018 г.

Драстичното намаляване на хартиения обмен ще облекчи гражданите и администрациите и е предпоставка за подобряване контрола на документооборота във всеки етап.

виж още...

Областният управител Албена Георгиева присъства на представянето на пътуващата изложба „16 фотоесета - Другото лице на воините ни” в сградата на Народното събрание

15.11.2018 г.

Областният управител Албена Георгиева присъства на представянето на изложбата „16 фотоесета „Другото лице на воините ни“ в сградата на парламента.

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин