Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Заместник областният управител на област Видин поздрави организаторите и участниците в ХХV Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“

13.04.2024 г.

Официалното откриване се проведе в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“ през вчерашния ден, както и техническа конференция с ръководителите.

виж още...

Заместник областният управител на област Видин приветства участниците в Регионален форум на тема: „Трансформиране на творческите идеи в практически проекти“

10.04.2024 г.

Регионалният форум по Модул 2. Форуми за образователни иновации на националната програма „Иновации в действие“ се организира от…

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин