Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Поздравителен адрес от областния управител на област Видин Албена Георгиева по повод 12 октомври – Ден на българската община

12.10.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

Поздравявам Ви по повод 12 октомври – Ден на българската община!

Използвам случая да изразя благодарност…

виж още...

Предстоящо заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин

09.10.2019 г.

На 10 октомври 2019г., от 10:30 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението…

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин