Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за състав на Районна избирателна комисия - Видин

19.09.2021 г.

Днес, 19.09.2021 г., областният управител на Видин Огнян Асенов проведе  консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия - Видин за произвеждане…

виж още...

Асоциацията по ВиК не съгласува Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г.

16.09.2021 г.

Днес, 16.09.2021 г., под председателството на областния управител Огнян Асенов се проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия,…

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин