Област Видин

“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Сред по-важните от тях са: Замък Баба Вида, Видинската крепост Калето, Турски конак Колука, Кръстатата казарма, Мавзолей на Антим I.

Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички. Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Последни новини виж всички новини  

Областна администрация Видин е съорганизатор и домакин на Национална научна конференция „Демографски проблеми през вековете – измерения и перспективи“

23.11.2023 г.

Форумът е с международно участие и бе открит в конферентния център от заместник областния управител Ани Арутюнян.

виж още...

Поздравление от областния управител на област Видин Иво Атанасов по повод 22 ноември – Ден на българската адвокатура

22.11.2023 г.

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Позволете ми да изкажа своите най-сърдечни пожелания по повод 22 ноември – Ден на българската адвокатура.

виж още...

2018 Всички права запазени © Област Видин