Кабинет

Заместник областен управител

 

Ани Арутюнян

Заместник областен управител на област Видин

 

Ани Арутюнян е назначена за заместник областен управител на област Видин със заповед на министър-председателя от 19.07.2023 г. На 21 юли 2023 г. официално встъпва в длъжност.

Ресорите, за които ще отговаря заместник областният управител са здравеопазване, социална политика, образование и наука, култура, спорт и младежки дейности, туризъм и трансгранично сътрудничество в контекста на програмите Румъния-България и България-Сърбия.

Арутюнян е израснала във Видин, където завършва СУ „Цар Симеон Велики”. Доктор е по политология, магистър - политология, главен експерт програми и проекти в ЦИОП-УНСС и хоноруван преподавател в катедра „Политология” в УНСС. Притежава богат опит в разработването на образователни и изследователски проекти в сферата на предприемачеството, насочени към малки и средни предприятия, както на национално, така и на международно ниво.

Ани Арутюнян е майка на 3 деца.

 


Политическият кабинет:

 

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. В изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин