Кабинет

Заместник областен управител

Анелия ВлаховскаШишман Антонов Чаушев
Заместник областен управител на област Видин

 

Той е магистър по икономика. Работил е в структурите на НАП, „Булгаргаз“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД. Длъжността заместник областен управител на област Видин е заемал и в периода май 2021г. – януари 2022г.Политическият кабинет:

 

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. В изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин