Област Видин

Бюджет

Бюджет за 2024г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2023г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2022г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2021г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2020г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2019г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2018г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2017г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси

Бюджет за 2016г. на Областна администрация Видин, публикуван съгласно чл.93 от Закона за публичните финанси 

2018 Всички права запазени © Област Видин