Административно обслужване

Антикорупция

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (ОСППК) В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ВИДИН

 

Областна администрация Видин
гр.Видин 3700,
ул."Дунавска" №6
тел. 094/ 605 730 - секретар на ООСППК
факс: 094/ 601 076

Сигнали може да подавате и по електронен път към Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България.


 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин

Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008г.

Областна програма за противодействие на корупцията - област Видин 2006г. - 2008г.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център град Видин

ПРОЦЕДУРА за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ


План за действие за превенция и противодействие на корупцията /август 2012 - декември 2012/

2018 Всички права запазени © Област Видин