Административно обслужване

Образци на документи за изплащане на обезщетения

Тук ще намерите образци на документи за разпечатване и попълване, необходими за извършване на услуги и процедури, свързани с изплащане на обезщетения. 


Образци на документи за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти във връзка и изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128,47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет  №12 от 06.01.2023 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №12 от 06.01.2023 г.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №12 от 06.01.2023 г. ( в ".rar" - формат)

 

Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти във връзка с изграждане на  Обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци
, област Видин, съгласно РМС № 540 от 31.07.2020 г.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №540 от 31.07.2020 г.

Образци на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти по Решение на Министерския съвет №540 от 31.07.2020 г. ( в ".zip" - формат)


Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти във връзка с изграждане на Обект: "Модернизация на участък от път І-1 /Е-79/ "Видин-Ботевград" от км 3+757 до км 61+750 /километраж по съществуващ път І-1/ ≡ 58+128.47 /километраж по проект/, попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин.

Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти 


Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти около Дунав Мост 2

В архива ще намерите пълния комплект от документи за разпечатване и попълване, както и инструкция относно попълването на всеки един документ. За ваше удобство документите са качени в 2 варианта - DOC и PDF. 

Комплект документи за изплащане на обезщетения (в doc и в pdf формат)


Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти около пътя Салаш - Ново Корито 

В архива ще намерите пълния комплект от документи за разпечатване и попълване, както и инструкция относно попълването на всеки един документ. За ваше удобство документите са качени в 2 варианта - DOC и PDF. 

Комплект документи за изплащане на обезщетения (в doc и в pdf формат)
 

2018 Всички права запазени © Област Видин