Асоциация по ВиК

Съобщения

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 10.05.2022г. от 11:00ч.

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 11.03.2015г.

Покана до кметовете за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г. Публикувана на 16.11.2015г.

Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г.

Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 15.12.2015г.

Проектобюджет за 2016 година

Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Видин

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 28.01.2016г. от 11:00ч.

Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 28.01.2016г.

Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 28.01.2016г.

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 19.02.2018г. от 14:00ч.

2018 Всички права запазени © Област Видин