Асоциация по ВиК

Съобщения

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 10.05.2022г. от 11:00ч.

Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин

Комплект документи за участие в конкурси, обявени от Асоциация по ВиК - Видин

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 11.03.2015г.

Обявление за Конкурс за длъжност „ВиК експерт” в Асоциация по ВиК - Видин

Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин

Обявление за Конкурс за длъжност „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин

Комплект документи за участие в конкурси, обявени от Асоциация по ВиК - Видин

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в обявения конкурс за длъжността „Главен секретар” в Асоциация по В и К на обособена територия обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола за резултатите от проведен конкурс за „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин

Покана до кметовете за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г. Публикувана на 16.11.2015г.

Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г.

Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 15.12.2015г.

Обявление за Конкурс за длъжност „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

Обявление за Конкурс за длъжност „ВиК експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

Комплект документи за участие в конкурси, обявени от Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

Проектобюджет за 2016 година

Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Видин

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 28.01.2016г. от 11:00ч.

Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 28.01.2016г.

Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 28.01.2016г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в обявените конкурси за длъжностите „Главен секретар” и „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК на обособена територия обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин.

Протокол от 08.01.2016г. от проведен конкурс за Главен секретар и Финансов експерт на Асоциация по ВиК - Видин

Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 08.07.2016г.

Комплект документи за участие в конкурса на АВиК

Протокол №2 от 23.08.2016г. на конкурсната комисия за Конкурса за длъжността Финансов експерт на "Асоциация по ВиК - Видин"

Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 16.01.2017г.

Комплект документи за участие в конкурса на АВиК

Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 19.02.2018г. от 14:00ч.

2018 Всички права запазени © Област Видин