Област Видин

Туризъм

Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. През последните години значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП непрекъснато нараства. Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за него. Значително се увеличава броят на МСП в сектора. Туризмът във Видинска област е представен основно чрез фирмите, предлагащи хотелиерски услуги, заведенията за обществено хранене и лицензираните туристически агенции. Природните и културни забележителности на областта, нейната богата история, превръщат региона в интересно място за различните видове туризъм. 


Развитие на ЕКО ТУРИЗЪМ, ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ 

Биосферен резерват – Чупрене с площ 1439 хектара. Същият е включен в списъка на ЮНЕСКО към ООН. В област Видин се намират редица защитени местности, видове и природни забележителности. Тук влизат световно известните скални образувания – Белоградчишки скали, Боров камък, Чутурите, и пещерите Магура и Венеца. 

Ловно - дивечовъдно стопанство "Миджур" – намира се в близост до гр. Белоградчик. Стопанството предлага отлични условия за лов на редки видове животни, което го прави привлекателно място за чуждестранните туристи. 

Рабишко езеро – то е най-голямото в северозападна България с площ 3250 дка. На 100м. от южният му бряг е разположен къмпинг. 

Язовир с. Полетковци – подходящ за развитие на спортен риболов и лов, един от най-чистите язовири в региона. 

Зона за отдих "Божурица"– разположена е на 18 км югозападно от гр. Видин. Зоната за отдих разполага с над 600 легла на ведомства, стопански предприятия, обществени организации и частни бази. Съществуват добри условия за краткотраен и дълготраен отдих в лесопарковата среда и водна площ – плуване, гребане и риболов. Големи са възможностите за излети и разходки в околностите. Изобилстват гъби, горски плодове и билки. Наличието на едър и дребен дивеч предоставя условия за практикуване на ловен спорт. Транспортната достъпност до зоната е много добре осигурена. 

Зона за отдих "Белоградчик" – Обхваща едноименния град с уникалния природен феномен Белоградчишките скали и Белоградчишката крепост. Един приказен свят от хора, животни, вкаменени гори и крепости, изваян от природата в продължение на милиони години. Зоната за отдих е посещавана от много български и чуждестранни туристи поради уникалната красота и стойност на туристическите обекти. Има много добри условия за пешеходен и познавателен туризъм. Разполага с уютни семейни хотели, туристическа хижа, удобни транспортни връзки. 

Зона за отдих "Рациария" – Намира се на 17 км. южно от Видин на брега на р. Дунав. Обрасла с акации, цер и ясен, тя разкрива панорамни изгледи към реката. В зоната има добри условия за краткотраен отдих край водно течение с риболов, пешеходен и познавателен туризъм, индивидуален вилен отдих. В непосредствена близост е археологическия обект Рациария – останки от времето на римското владичество. 


ВОДЕН ТУРИЗЪМ

Река Дунав предлага условия за развитие на воден туризъм. Всяка година през месец август Видин е домакин на традиционната международна регата ТИД, която през 2005г. навърши 50 години от създаването си. 

Река Фалковец предлага отлични условия за развитието на воден слалом, както и екстремни спортове.


ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Пещера "Магура" 
Oбхваща Рабишката могила (461 м. надморска височина). Тя е една от редките по своята красота и разнообразие природни забележителности в България. Пещерата е благоустроена. Подземните й лабиринти имат дължина около 2.5 км с импозантни зали, сталактити и сталагмити и редки пещерни образувания Скалните рисунки запазени в нея, датират от IX-VIII в. пр. Хр., са уникални шедьоври на праисторическото изкуство в Югоизточна Европа. Към настоящият момент пещерата е електрифицирана и в нея има обособена зала за дегустация на уникалното вино "Магура". 


БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ 

На територията на област Видин в близост до с. Сланотрън е открито находище на високо минерализирани термални води, с високо съдържание на йод, бром и др. подходяща за добив на химически компоненти за фармацевтичната промишленост, добив на геотермична енергия и използването им за балнеолечение. Прогнозните експлоатационни ресурси на източника са 5.00 л/сек или 158 680 м3/год. при температура на водата 41°С.


СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Областта разполага с разнообразни природни ресурси и забележителности за развитие на туризма, но въпреки тези предпоставки селският туризъм е развит много слабо. 


СЪХРАНЕНИ ТРАДИЦИИ 

Област Видин ежегодно е домакин на изложби по живопис, скулптура, дърворезба, областни и международни фестивали за народни песни и танци и др. 

Международния фолклорен фестивал "Танци край Дунава" се провежда за пръв път през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни ансамбли от различни страни, които демонстрират националното си богатство и традиции в областта на народното творчество. 

Събора за автентичен фолклор "Дунавски ритми" се провежда за пръв път през 1998 г. В него участват фолклорни певчески и танцови групи, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители - разказвачи, баячи и т.н. от читалищата в областта и региона. Целта е да се съхранява, популяризира и предава от поколение на поколение богатото фолклорно наследство на видинския регион. 

Международния фестивал на ромската песен и танц "ЗА МИР" се провежда за пръв път през 2000 год. В него вземат участие ромски изпълнители от страната и чужбина. 
В областта ежегодно се провежда и Международен фестивал на българо-румънския фолклор "Фестивал на влашката песен и танц"

Други популярни празници, които се организират в областта са: 

  • Събор на народното творчество "От Тимок до Миджур";
  • Международен панаир Салаш – Ново Корито;
  • Димитровден – Ден на град Видин;
  • Ежегодно организиране на панаири във всяка от общините;
  • Международен пленер "Дунав АРТ";
  • Майсторски клас за диригенти;
  • Виенски бал.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин