Асоциация по ВиК

Заседания

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 29.02.2024г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 19.07.2022г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 16.09.2021г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 26.02.2021г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 02.04.2020г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 20.02.2019г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 05.12.2018г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 11.04.2018г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 19.02.2018г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 10.10.2017г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 13.09.2016г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 28.01.2016г.

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 15.12.2015г.

Протокол от редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Видин - 27.06.2015г.

Дневен рад за Заседание на Асоциацията по ВиК - Видин на 11.03.2015г.

2018 Всички права запазени © Област Видин