Пресцентър

Контакти

Милена Маринова
Младши експерт "Връзки с обществеността"

Тел: 094/ 605 752
Мобилен: 0884 075740
E-mail: pr_oa@vidin.government.bg

2018 Всички права запазени © Област Видин