Административно обслужване

Контрол по законосъобразност

В изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация през 2023 г. са изготвени 141 бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. Като незаконосъобразни решения са отчетени 68 броя решения.

 

Общински съвет

Брой доклади

Брой решения

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

 14

155

15

15

15

0

Бойница

 8

38

6

6

6

0

Брегово

 12

   59

3

3

3

0

Видин

12

234

12

           12

8

4

Грамада

10

63

0

0

0

0

Димово

 13

97

5

5

4

1

Кула

17

106

3

3

6

0

Макреш

13

187

6

6

6

0

Ново село

12

72

4

4

       3

 1

Ружинци

16

160

10

10

9

1

Чупрене

 14

41

4

4

3

1

Общо:

141

1212

68

           68

63

8

 

През 2023 г. са изготвени 35 становища относно законосъобразността на актове на кметове на общини, осъществен е преглед върху 355 акта, разпределени както следва:

  • Община Белоградчик – 222 бр. акта, изготвени становища – 18 бр.;
  • Община Макреш – 133 бр. акта, изготвени становища – 17 бр.

 

 

 

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин