Област Видин

Здравни заведения

I. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - 2 бр.

1. МБАЛ "Св. Петка" АД
гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119
тел. 094/602-131; 094/606-025

2. МБАЛ "Белоградчик" ЕООД
гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" №34
тел. 0936/540-74; 0936/533-60

II. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - 1 бр. с 5 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/

1. ЦСМП – Видин,
гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119
тел. 094/600-886
1.1. ФСМП – Видин
гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №119
1.2. ФСМП – Белоградчик
гр.Белоградчик, ул. "Христо Ботев" №34
1.3. ФСМП – Брегово
гр.Брегово, ул. "Толбухин" 5
1.4. ФСМП – Кула
гр. Кула, ул. "Георги Бенковски" №20
1.5. ФСМП – Димово
гр. Димово, ул. "Георги Димитров" 34

III. Медицински центрове /МЦ/

Община Белоградчик
"Медицински център 1 - Белоградчик " ЕООД
д-р Росица Илкова Петрова
гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев"  №34
тел. 0899263172

Община Видин
Медицински център "БИОМЕД-99" ЕООД
д-р Пламенка Иванова Ценкова
гр. Видин, ул. Търговска №2
тел: 094/600-238

Медицински център "Здраве" ЕООД
д-р Димитър Тодоров Башлийски
гр. Видин, ул. "Димитър Цухлев" №12
тел: 094/601-780

Медицински център "Св. Иван Рилски" ООД
Д-р Илиев, Д-р Борисова, Д-р Начева
гр. Видин, ул. "Бдин" №16/2, №16/3 и №16/4
тел: 0899802184

Медицински център "Света Петка" ЕООД
д-р Лада Димитрова Панчева-Ангелова
гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119
тел: 0887256673

Медицински център "Медика 2005" ЕООД
д-р Пламен Цветанов
гр. Видин, ул. "Бдин" №12/3
тел: 094/607-080

Медицински център "САНАДОР М" ЕООД
д-р Анелия Веселинова Мушанова,
д-р Емил Вадимов Мушанов
гр. Видин, ул. "Шейново" №1
тел: 094/600-069

"Медицински център Свети Димитър-гр. Видин" ООД
д-р Ивета Генкова Найденова
гр. Видин, ул. "Хан Аспарух" №29, ет.2
тел: 0878790399

Община Кула
"Медицински център 1 - Кула" ЕООД
д-р Наталия Георгиева Цветкова
гр. Кула, ул. Георги Бенковски №20
тел. 0885228910

IV. Медико-Дентални центрове /МДЦ/

МДЦ "Санодент" ООД
д-р Кирил Симеонов Панов
гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №5
тел: 0888744066

МДЦ "Омега" ЕООД
д-р Данчо Борисов Кечашки
гр. Видин, ул. "Найчо Цанов" №12
тел: 0878 129-726

2018 Всички права запазени © Област Видин