Област Видин

Областна транспортна схема

Областна транспортна схема на Област Видин

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на Област Видин. Разписания на междуселищните автобусни линии, разделени по общини, възложители на превозите. Данните са актуални към 30.09.2019г.

Възложител община Белоградчик

Възложител община Бойница

Възложител община Брегово

Възложител община Видин

Възложител община Грамада

Възложител община Димово

Възложител община Кула

Възложител община Макреш

Възложител община Ново Село
 

2018 Всички права запазени © Област Видин