Област Видин

"Живи човешки съкровища"

'Национална система Живи човешки съкровища - България 2022'

Националната система „Живи човешки съкровища – България“ е едната от основните културни политики на Република България за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагането и целѝ:

- съхраняване на важни за България и нейната култура дейности и умения на общности, групи и отделни лица, съгласно Конвенция 2003;

- тяхната трансмисия – опазване на съществуващи знания и умения в областта на нематериалното културно наследство и насърчаване на носителите на нематериалното културно наследство да ги предават на следващите поколения чрез неформално и формално образование;

- осигуряване на тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище;

- създаване и системно попълване на единен архив от документи за нематериалното културно наследство в Националния център за нематериално културно наследство при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките;

- формиране и системно актуализиране на данните и познанието за елементите на нематериалното културно наследство на територията на Република България;

- изграждане на Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство; Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване (Спешна листа); Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите практики).

Номинациите за вписване в Националната представителна листа се провеждат веднъж на две години на два етапа: областен (съгласно административното деление на страната) и национален.

Експертна комисия, назначена със заповед на Областния управител на област Видин № РД 2901-45 от 24.08.2022г. номинира за участие в  националната селекция  кандидатурата „Плетене на рибарски мрежи – традиционен занаят от с. Кошава”, на НЧ „Съзнание - 1928”, с. Кошава.


На сайта на Министерство на културата е публикуван списък на постъпилите от областните администрации кандидатури за националната селекция от Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г.

Линк: https://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751

 

 

'Национална система Живи човешки съкровища - България 2012'


Постъпили кандидатури в Областна администрация Видин по Националната система „Живи човешки съкровища – България 2012“

Процедура за попълване на Национална система Живи човешки съкровища България 2012

Постъпилите предложения ще се оценят от експертна комисия

Проектът „Да съхраним дунавските ритми в село Антимово” бе класиран да участва в националния етап за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища”

2018 Всички права запазени © Област Видин