Пресцентър

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

05.08.2020

     Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032.68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, подробно описани в Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г.
     С Решение No 325 на Министерския съвет от 2011 г. републиканският път „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
     Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г.

Връзка към Решение № 540 на Министерския съвет от 2020 г. в Информационната система за правна информация на Министерския съветНазад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин