Пресцентър

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, на територията на община Ружинци, област Видин за изграждане на Обект „Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

16.01.2023

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), на територията на област Видин и област Монтана, подробно описани в Решение No 12 на Министерския съвет от 6 януари 2023 г. С Решение No 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

РЕШЕНИЕ №12  от 6 януари 2023 година на Министерския съвет

Връзка към Информационната система за правна информация на Министерския съвет, където е публикувано Решение №12/06.01.2023 г., вкл. приложението.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин