Област Видин

Областен съвет за развитие

Областният съвет за развитие определя целите и приоритетите за развитие на областта. Функциите му са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на Областните съвети за развитие.


Протоколи от заседанията на Регионалните съвети за развитие можете да намерите на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следната връзка.

Протокол №22/05.03.2010г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №23/21.12.2010г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №24/15.03.2011г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №25/14.04.2011г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №26/29.11.2011г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №27/14.05.2012г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №28/11.07.2013 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №29/19.09.2013 г. от заседание на Областен съвет за развитие с решение за Съгласуване на проект на Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Видин

Протокол №30/18.12.2014 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Заповед за определяне на състава на Областния съвет за развитие, включително поименен списък и правилник - 20.03.2015г.

Протокол №31/12.05.2015 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Заповед за определяне на състава на Областния съвет за развитие, включително поименен списък и правилник - 07.12.2015г.

Протокол №32/10.12.2015 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №33/19.04.2017 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за развитие - Приложение 1 към Заповед № ОС0105/1 от 20.06.2018г.

Протокол №34/27.06.2018 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №35/05.12.2018 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №36/12.04.2019 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №37/28.11.2019 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №38/14.02.2022 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Протокол №39/07.02.2024 г. от заседание на Областен съвет за развитие

Заповед № ОС0105/1 от 09.06.2017г. за определяне на състава на Областния съвет за развитие, включително поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 20.06.2018г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 15.11.2019г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 12.03.2020г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 27.05.2021г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/2 от 10.06.2021г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 14.02.2022г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/2 от 26.08.2022г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 26.07.2023г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/2 от 28.11.2023г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Заповед № ОС 0105/1 от 24.01.2024г. за определяне на структурата и състава на Областния съвет за развитие, вкл. Правилник за организацията и дейността му и Поименен списък

Последна актуализация на страницата, на 24.01.2024 г., 11:47 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин