Област Видин

Областен консултативен съвет по туризъм

Заповед № ОС1101/1 от 23.01.2024 г.. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин

Правилник за организацията и дейността на Областен консултативен съвет по туризъм - Приложение 1 към Заповед ОС1101/1 от 23.01.2024 г.

Заповед № ОС1101/1 от 10.08.2023г.. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин

Правилник за организацията и дейността на Областен консултативен съвет по туризъм - Приложение 1 към Заповед ОС1101/1 от 10.08.2023г.

Заповед № ОС1101/2 от 26.08.2022г.. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин

Заповед № ОС1101/1 от 14.02.2022г.. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин

Заповед № ОС1101/1 от 16.01.2019г. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин

Правилник за организацията и дейността на Областен консултативен съвет по туризъм - Приложение 1 към Заповед № ОС1101/1 от 14.02.2022г.

Правилник за организацията и дейността на Областен консултативен съвет по туризъм - Приложение 1 към Заповед № ОС1101/1 от 16.01.2019г.

Заповед № ОС1101/1 от 11.06.2021г. за определяне на структурата и състава на Областния консултативен съвет по туризма на област Видин, включително Правилник за организацията и дейността му с поименен списък на членовете му.

2018 Всички права запазени © Област Видин