Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

 

ЗАПОВЕД

№ ОС 0604-4

Видин, 30.11.2021 г.

     На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Решение №2, взето с Протокол №23/26.02.2019 г., на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин и кадрови промени.

О П Р Е Д Е Л Я М :

         Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

         Председател: Огнян Асенов - Областен управител на област Видин;

         Секретар: Сребрина Боянова – главен експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

         и членове:

 1. Росен Младенов – заместник-кмет на Община Белоградчик;
 2. Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
 3. Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
 4. Борислава Борисова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин;
 5. Ирена Димитрова – директор дирекция обща администрация в Община Грамада;
 6. Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
 7. Христела Александрова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и връзки с обществеността” в Община Кула;
 8. Людмила Любенова – гл. специалист „Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник“ в Община Макреш;
 9. Деяна Стоянова – заместник-кмет на Община Ново село;
 10. инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
 11. Корнелия Антова – гл.специалист „Социална политика” в Община Чупрене;
 12. и. д.Галя Павлова – началник на РУО – Видин;
 13. Деница Славкова – директор на РИОСВ – Монтана;
 14. д-р Венцислав Владински– директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
 15. инж. Жори Станков – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин;
 16. Иван Иванов – директор на Д „Бюро по труда” – Видин;
 17. Ангел Георгиев - директор на Д „Бюро по труда” – Белоградчик;
 18. Галя Недкова - директор на Д „Бюро по труда” – Кула;
 19. Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
 20. Цветан Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания - Видин";
 21. Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
 22. инж. агр.Пламен Генов - директор на Областна дирекция „Земеделие” – Видин;
 23. Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
 24. Славена Петрова – РЕКИЦ „Читалища” – Видин;
 25. Георги Антов – „ЧЕЗ Разпределение” АД - РЗ – Видин;
 26. Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение „Организация Дром”;
 27. д-р Иво Георгиев – председател на сдружение „АВЕ”;
 28. Пламка Любомирова – председател на „Асоциация на власите в България”;
 29. Представител на Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека” – Видин.

 

     На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.

         В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на: 

- Сдружение „Усмихни се с нас";

- Сдружение „Нике";

- Гражданско движение „Аз обичам Видин";

- Областен съвет на Отечествения съюз;

- Гражданско движение „Видин” 

   Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.

     Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0604/3/14.10.2021г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

       Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/П/

ОГНЯН АСЕНОВ
Областен управител на област Видин

*публикувано на 1.12.2021 г.; 13:21 часа

 

2018 Всички права запазени © Област Видин