Област Видин

Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

 


 

“КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА В ОБЛАСТ ВИДИН”

 

 


ОТЧЕТ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
ЗА ПЕРИОДА 01.09.2005 г. – 01.09.2006 г.


Уважаеми граждани на област Видин,

Измина една година от встъпването ми в длъжност като областен управител. В този период от време, в изпълнение на задълженията си, предприех редица действия в рамките на своите компетенции за развитието на региона, запазването на мира, реда и законността в област Видин. Като основен приоритет в работата си определих подобряването на инфраструктурата като една от главните предпоставки за привличането на инвестиции и подобряване на бизнес климата в региона. Приемам като мой дълг да направя една етапна равносметка, да представя пред вас резултатите от своята дейност за изминалата година, така както в началото на мандата си обявих пред всички какви ще бъдат целите на моята работа като областен управител.
Това, което отчитам днес е благодарение, както на съвместната ми работа с народните представители от нашия регион, правителството, местната власт, така и на вашата подкрепа. Затова ще бъда удовлетворен, ако и занапред продължим плодотворното си сътрудничество, като досега постигнатите резултати от него, предоставям на вашето внимание.

Съдържание


Инфраструктура
Икономически инициативи и подкрепа за бизнеса
Планиране и програмиране на регионалното развитие
Трансгранично сътрудничество и международна дейност
Управление при кризи

Здравеопазване и социална дейност
Образование, младежка политика и политика по етническите и демографски въпроси
Култура и духовност
Превенция и противодействие на корупцията
Модерна и компетентна администрация
Заключение

 

Инфраструктура


Като приоритет № 1 в Областната стратегия за развитие на област Видин 2005 – 2015 г. заложихме подобряването и развитието на инфраструктурата в региона. В изпълнение на тази цел проведохме три работни срещи с участието на Президента на Република България Георги Първанов и министрите на транспорта и регионалното развитие и благоустройството - Петър Мутафчиев и Асен Гагаузов. На тях бяха обсъдени проблемите и набелязани конкретните мерки за подобряване на пътната, железопътна, пристанищна и летищна инфраструктура в региона. В следствие на това се ускориха и разшириха дейностите по модернизирането й.
 

Дейности по реализацията на проект “Дунав мост – 2”:

 • Откри се офисът на Звеното за управление на “Дунав мост – 2”. Средствата за ремонта му бяха осигурени от Министерството на транспорта. Помещението бе предоставено от Областна администрация – Видин.

 

 • МРРБ издаде строително разрешение за прилежащата пътна и железопътна инфраструктура на “Дунав мост – 2”. Това бе крачката, с която проектът за изграждането на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат навлезе в заключителната си фаза: одобрено е тръжното досие за избор на изпълнител на проектирането и строителството на моста и са изпратени покани до фирмите кандидати от късата листа за предоставяне на оферти за проектиране и строителство, както и за строителен надзор; През месец октомври ще се отворят офертите, като се очаква договорът с избраните изпълнители да се сключи до края на тази година, а строителните работи да започнат през май - юни 2007 г.; Осигурени са необходимите 236 млн. евро за изграждането на моста и 7 млн. евро за строителен надзор.

 

 • Областна администрация – Видин бе домакин на среща /27.06.2006 г./ между министрите на транспорта на България Петър Мутафчиев и на Румъния - Раду Берчану. Двамата министри постигнаха договореност за подписване на Споразумение между двете правителства за трансграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на “Дунав мост – 2”. Споразумението бе подписано на 31 юли 2006г.

 

Приключва рехабилитацията на международен път Е-79 в участъка Видин – Монтана с обща дължина 73, 400 км.:

 

 • През есента на 2005 г. завършиха ремонтните работи на 32 км. в участъка Видин – Димово.

 

 • През тази година приключи ремонтът на останалите 41,400 км. в участъка Ружинци – Монтана.

 

 • Проектира се ново трасе в района на пропадналия поради свлачище пътен участък преди гр. Димово. В момента се изпълняват пътно-ремонтните дейности.

 

Област Видин бе включена с приоритетни обекти в Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България. Като приоритетен инвестиционен проект с национално значение е включен и участъкът Димово – Ружинци с дължина 20,500 км. от международния път Е – 79 на стойност 32 млн. евро. През 2007 г. ще започне реалното строителство на пътя и той ще бъде завършен в срока на изграждане на “Дунав мост – 2”. Други обекти, заложени в стратегията са: модернизация на жп линията Видин – Мездра на стойност 324 млн. евро; отдаване на концесия на четирите видински пристанища; изграждане на Регионално депо за битови отпадъци и др.


15 милиона лева се инвестират от държавата за подобряване на второкласните и третокласни пътища в област Видин. От тях: 2 200 000 лв. за път “Видин – Арчар – Добри дол”, 2 600 000 лв. за пътя “Видин – Брегово – границата със Сърбия”, 3 300 000 лв. за пътя “Видин – ГКПП Връшка чука”, 3 600 000 лв. за пътя “Кула – Грамада – Срацимир”, 240 000 лв. за път “Брегово – Ново село – Видин” и др.

Съдействахме да се осигурят допълнителни средства за реконструкция на общинската пътна мрежа в област Видин. Общата им стойност достигна 940 000 лв.

Променихме облика на граничните контролно – пропускателни пунктове “Ферибот” и “Връшка чука” в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Подобрено е и качеството на предлаганите услуги.
На ГКПП “Брегово” се изгражда модерен граничен инспекционен ветеринарен пункт на стойност 1 200 000 евро. Предложихме построяването на нов ГКПП с околовръстен път на гр. Брегово.


Извършихме цялостно саниране на сградата на Областна администрация – Видин по Проект “Красива България”. Стойността на ремонта е 56 860 лв., като половината от средствата са осигурени от Областната администрация.

Окончателно реализирахме проекта за превръщането на крепостта “Баба Вида” в атрактивен туристически обект. С вложените 93 838 лв. анимирахме средновековния замък.


 

Икономически инициативи и подкрепа за бизнеса


В подкрепа на бизнеса работим активно по проект “ПРОМСТАП” на Европейския съюз като единствен представител на България, в партньорство с региони от Германия, Италия, Франция, Дания, Швейцария и Холандия. Така даваме възможност да се усвоят 325 000 евро за постигане на единни стандарти и качество на хранителните продукти от производството им до предлагането им на пазара на европейските региони.

Инициирахме, заедно с представители на видинския бизнес, създаването на нова специалност в Професионална техническа гимназия “В. Левски” – “сухо строителство”, която ще се изучава от тази учебна година. С подготовката на такива кадри ще се удовлетворят нуждите на бизнеса от квалифицирани специалисти. Обучението по специалността е синхронизирано с това в европейските страни.

Подкрепихме проектирането и изграждането на завод за биодизел в Южната промишлена зона на гр. Видин. В изграждането му ще се инвестират 60 млн. евро. Това ще бъде най – мащабната инвестиция през последните години, с която ще се окаже значителна подкрепа за развитието на икономиката и земеделието в цяла Северозападна България.

Осигурихме извършването на енергийни одити на три сгради в област Видин по Програмата за енергийна ефективност – болница “Св. Петка” – Видин, Общинска болница – Белоградчик и Дом за жени и мъже с психически разстройства – с. Бориловец. На база на обследванията през 2007 г. посочените обекти ще бъдат цялостно санирани. С наше съдействие в момента се извършва санирането на две училища в гр. Видин – Средно общообразователно училище “П. Р. Славейков” и Гимназия с преподаване на чужди езици “Й. Радичков”.

Учредихме Консултативен съвет за партньорство към Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране с участието на 26 организации от бизнеса и неправителствения сектор, с цел поддържане на постоянна връзка с представителите на бизнеса и обсъждане на ефективни икономически мерки и инициативи за региона.

Отчитайки нуждата на местния бизнес от квалифицирана работна ръка, направихме заявка пред Бюрото по труда за обучение на строителни работници за реализацията на проект “Дунав мост – 2”. Ще подпомогнем местните фирми да получат сертификат ISO 9001, наличието на който е условие да бъдат наети като подизпълнители в дейностите по реализацията на моста.

Във връзка със строителството на “Дунав мост - 2”, съдействахме на консорциум от консултантски фирми в изготвянето на проучване за социално – икономическото развитие на регионите: Видин, Монтана (България), Долж, Мехединци (Румъния) и Зайчар и Бор (Сърбия). Целта на проекта е да се подготви план за развитието на тристранен регион с център мястото на бъдещия мост Видин – Калафат. В това пилотно проучване са идентифицирани основните приоритети за устойчиво развитие на трите погранични региона за превръщането им в централен евро -регион по пътя на транспортните коридори 4 и 7.

В гр. Видин бе открита областна дирекция на “Разплащателна агенция” към Държавен фонд “Земеделие”. Така оказваме подкрепа на земеделските производители за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарство, както и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите за земеделски продукти по правилата на законодателството на ЕС след 2007 г.

Оказваме съдействие за реализиране на пилотни проекти за комасация на земеделските земи в област Видин – в селата Цар Петрово, Старопатица и Извор махала, община Кула и в с. Връв, община Брегово.

Предприехме мерки за подобряване на условията на труд в предприятията на територията на областта, съвместно с Областната инспекция по труда.

Организирахме среща на представителите на бизнеса от региона с търговския представител на Руската федерация. Целта ни е да се възстановят традиционните контакти.

Проведохме срещи с посланиците на Унгария и Япония с оглед активизиране на икономическите връзки и създаване на нови бизнес контакти.


 

Планиране и програмиране на регионалното развитие


Разработихме Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2005 – 2015 г. и Регионален план за развитие на Северозападния район за планиране /2007 – 2013 г./ Така ние определихме основните цели и приоритети на областта и региона.

Определихме предварителния териториален обхват на Районите за целенасочено въздействие в Северозападния район за планиране. С това дадохме възможност на всички общини да кандидатстват и усвояват средства от националния бюджет и европейските фондове след 2007 г.

В партньорство с Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия и италианската организация ГАЛ – Локриде, провинция Калабрия, работим по проект “Разработване на Регионална иновационна стратегия за Северния централен и Северозападния район за планиране”. Главната цел на проекта е интегриране на региона в Европейската икономическа зона на основата на повишена конкурентоспособност, постигната чрез единна иновационна политика.

 

Трансгранично сътрудничество и международна дейностПрез октомври 2005 г. учредихме Еврорегион “Среден Дунав – Железни врати” заедно със сръбските окръзи Бор и Браничево и румънската област Мехединци.

 • Предприехме стъпки и работим активно Еврорегионът да стане член на Асоциацията на европейските гранични региони. Така ще осигурим използването на вече изграден потенциал от партньорства, проектни идеи и пазари.
 • В рамките на Еврорегиона Областна администрация – Видин инициира проектите “Малките и средни предприятия – двигател за икономическо развитие и база за внедряване на иновационни технологии” и “Развитието на туризма в по-слабо познатите погранични региони от териториалния обхват на Еврорегион “Среден Дунав – Железни врати”, катализатор за структурно адаптиране и развитие на трансграничните региони”

През есента на 2005 г. финализирахме проект за преодоляване на половите стереотипи с Асоциацията на европейските местни и регионални власти за учене през целия живот със заключителна конференция във Видин. Продължаваме да кандидатстваме за участие в съвместни проекти с европейските ни партньори и да разширяваме международните си контакти.

Областният управител и представители на Областна администрация – Видин проведоха срещи в Германия, Испания, Швейцария, Италия и Румъния с оглед на разширяване на контактите на област Видин и по - ефективно сътрудничество в областта на икономиката, кандидатстването по проекти и културно – духовния обмен.
 

Управление при кризи


Дейности по защита на населението от високите води на р. Дунав:
 

 • Организирахме ангажирането на всички институции на държавната и местна власт по проблема с опасността от високите води на р. Дунав - Президента на Република България, ресорните министерства, Българската армия и агенция “Гражданска защита”. Осигурихме координация на дейностите по преодоляване на бедственото положение. Проведохме мащабна информационна кампания за превантивните мерки за защита на населението и за начините за реагиране в случай на наводнение.

 

 • Осигурихме координацията на дейностите по отводняването на залети терени в кв. “Нов път” и Южната промишлена зона в гр. Видин, както и в селата Ботево и Симеоново, засегнати най – силно от високите води на р. Дунав.

 

 • Съдействаме на общините от област Видин с положително становище пред Постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии към МС за отпускане на средства за преодоляване на последиците от високите води на р. Дунав.


Предложихме на МРРБ 104 обекта на територията на област Видин да се включат в картата на критичната инфраструктура на България и за тяхното ремонтиране да се осигури спешно финансиране. Списъкът с приоритетните обекти за ремонт и възстановяване включва защитни диги и съоръжения, ВиК съоръжения, пътища. За 14 от обектите ще се търси финансиране през настоящата година.

Започна строителството на незавършения участък от защитната дига при Видин. С изграждането на новата стена ще се осигури ефикасна защита на града при високи води на река Дунав. В построяването на дигата ще бъдат инвестирани 593 000 евро и 34 000 евро за строителен надзор. Защитната стена ще бъде завършена до края на тази година.

Дейности по защита на населението от “птичи грип”:
 

 • Ангажирахме всички институции на държавната и местна власт по проблема с опасността от “птичи грип”. Със съдействието на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите и техните ведомства на територията на областта предприехме мерки за превенция и недопускане на разпространението на болестта в региона.

 

 • Областната епизоотична комисия проведе 13 заседания през 2006 г. и постоянно координира работата на ресорните ведомства за предотвратяване разпространението на болестта “птичи грип”.

 

Здравеопазване и социална дейност


Съдействахме за извършването на ремонтно – благоустройствени дейности в детското отделение на видинската болница “Св. Петка”. Поощряваме и частната инициатива в сферата на здравеопазването.

Дарихме телевизори и DVD – плеъри на детски и социални домове в региона. Оказваме съдействие на всички граждани и групи в неравностойно положение.

В качеството си на работодател осигурихме 145 работни места за 2006 г. по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Подкрепихме предложенията на бизнеса и общините по програмите за временна заетост. В резултат 3 700 безработни бяха наети на работа през настоящата година.

Осигурихме 33 работни места за хора в предпенсионна възраст в област Видин по Национална програма “Помощ за пенсиониране”.

Ограничихме злоупотребите с дългосрочните болнични листове на лица по програмите за временна заетост, с което оказахме подкрепа на работодателите им.

 

Образование, младежка политика и политика по етническите и демографски въпроси


Подкрепихме инициативата за създаване на ЕвроШвейцарски технически университет. Получихме подкрепата и на областните управители на Враца и Монтана, с които ще участваме като съучредители за реализацията на един от приоритетните проекти за развитие на образованието в Северозападния регион.

Оказваме цялостна подкрепа и съдействие на училищата в област Видин и Регионалния инспекторат по образование.

Осигурихме 11 работни места в административните структури в област Видин на безработни младежи до 29 – годишна възраст с висше образование по програмата на МТСП “Старт на кариерата”.

Съвместно с Областната инспекция по труда организирахме в рамките на годишната кампания на Европейската комисия “Закрила на труда на младежите” обучение в училищата по трудово право и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Подкрепихме реализирането на проекта “Искам да бъда” на ДАМС и ПРООН, чрез който бе организиран детски футболен турнир. Целта на състезанието бе утвърждаването на толерантни междуетнически отношения чрез спорт и феър плей.

По повод честването на Деня на държавния служител /23 юни/ организирахме конкурс за есе на тема “Младите хора в управлението - мит или реалност”.

Приехме Областна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 – 2010 г.

В ход е изготвянето на демографски анализ на област Видин с оглед набелязване на мерки за преодоляване на демографските проблеми в региона.

За по - ефективно партньорство разширихме състава на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси. Обсъдихме мерки за реализацията в област Видин на Концепцията за държавна политика по етническите въпроси.

 

Култура и духовност


Подпомогнахме възстановяването и провеждането на традиционния фолклорен фестивал “От Тимок до Искър” в гр. Белоградчик.

Подкрепихме инициативата на Регионалния инспекторат по образование за възстановяване на традиционните дни на българската духовност “Език свещен”.

С договор за съвместна дейност с община Видин регламентирахме организирането и провеждането на публични прояви в крепостта “Баба Вида” и музей “Кръстата казарма”, които са държавна собственост. Чрез партньорството с местната власт оказваме подкрепа за провеждането на повече и по - атрактивни културни прояви.

В подкрепа на духовността работим в тясно сътрудничество с Видинската Света митрополия. В резултат на взаимодействието до края на 2005 г. осигурихме охрана, поддръжка и ремонт на параклиси и храмове; през 2006 г. осигурихме по НП «Помощ за пенсиониране» служители, които да подпомагат административаната дейност на Митрополията; като партньори работим и по идеята за изграждане на висше учебно заведение във Видин.

 

Превенция и противодействие на корупцията


Учредихме Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Съветът прие Областна програма за противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008 г.

Открихме телефон 094/620-101 за сигнали на гражданите в случаи на корупция.

Актуализирахме длъжностните характеристики за всички ръководни длъжности в Областната администрация. Особено внимание обърнахме на длъжностните характеристики на служители, които работят в сфери с чувствителен корупционен риск.

Изградихме ефикасна система за прозрачност в работата на Областна администрация - Видин. Акцентираме върху прозрачността в прилагането на конкурсната процедура по назначаване на нови служители, както и на тръжните процедури.

Работим в тясно сътрудничество с централните и регионални средства за масово осведомяване и своевременно информираме обществеността за дейността ни.

В партньорство със Сдружение “Клуб – журналисти срещу корупцията” работихме по реализацията в областите Видин и Монтана на проект “Провеждане на публичен и медиен мониторинг върху дейността на администрацията на регионално ниво за осъществяване на обществен и граждански контрол”.

 

Модерна и компетентна администрация


Предприехме мерки дейността на администрацията да е по – ефективна, бърза и качествена. Работим активно Областна администрация – Видин да е обърната с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, да е гарант за реда и законността.

Изработихме сайт на Областната администрация на български и английски език. Така отговорихме на необходимостта от директен контакт с гражданското общество, бизнеса и чуждестранните ни партньори и на изискването за прозрачност в работата ни.

За първи път проведохме обща среща с представители на всички местни структури на централната власт. Целта на срещата бе да се постигне по – добра координация и ефективност в работата на държавната администрация в област Видин.

Започнахме срещи с кметовете на общините и председателите на общинските съвети – за по – ефективно взаимодействие с местната власт.

За първи път Областният управител провежда приемни дни с гражданите, представителите на институциите и бизнеса по общини. Така в пряк диалог с жителите на общините се набелязват основните местни проблеми и се търсят начини за тяхното решаване.

Изградихме модерен Конферентен център в сградата на Областната администрация. Така единствени на територията на област Видин създадохме възможност за провеждане на семинари, дискусии и други прояви в помещение, оборудвано със съвременна техника и обзавеждане.

Организирахме редовен ежемесечен прием на областния управител и заместник – областните управители. Така осигурихме възможност на гражданите да търсят решаване на въпросите си със съдействието на Областната администрация.

По повод честването за първи път на Деня на държавния служител /23 юни/ организирахме ден на отворените врати за гражданите в Областна администрация – Видин.

Реализирахме дългогодишната идея за обслужване на “Едно гише”. Така улеснихме гражданите и институциите, като намалихме значително времето за тяхното обслужване.

Провеждаме курсове по чуждоезиково обучение и компютърна грамотност за повишаване квалификацията и преквалификация на служителите в държавната администрация от региона.

 

Заключение


Уважаеми граждани на област Видин,


Предоставената ви тук информация очертава в основни линии постигнатите резултати от моята и на моя екип работа през изминалата една година. Приоритетите на дейността ми са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на област Видин и се степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето на региона.
Основната цел е през следващата година, когато ще бъдем членове на Европейския съюз, перспективите пред всеки един от нас да са по-добри, качеството на живот да се повиши, да сме по-сигурни за бъдещето на децата ни. Задължение на държавата е да създаде правилата и да ги приведе в действие, в съответствие с европейските изисквания.
Като представител на централната власт, работата ми в рамките на мандата ще бъде да взимам решения и да предприемам действия, които да осигурят възможно най-надеждното и благополучно развитие на област Видин.
Искам да благодаря на всички институции, с които работя за доброто взаимодействие, както и на коалиционните партньори за коректното им отношение и помощ.
Съзнавам, че още много трябва да бъде направено, че вашите очаквания са по – големи, както и моите желания. Уверявам Ви, че правя и ще продължа да правя необходимото, за да отговоря на тях и да превърна Областната администрация в институция, обърната с лице към проблемите на хората.
Разчитам на Вашата подкрепа, като оценката за досегашната ми дейност ще оставя на времето и на вас – гражданите.
Нека заедно работим за добруването на Видинския регион!
С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
01.09.2006 г.

2018 Всички права запазени © Област Видин