Област Видин

Община Грамада

Община Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на област Видин. Граничи с общините Кула, Макреш, Димово и Видин. Общинският център гр.Грамада, отстои на 30км от гр. Видин и 200км от гр. София. 

Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е 210м. 
Водещ отрасъл в структурата на икономиката на община Грамада е селското стопанство. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, а горската територия - 37 985 дка. Основните култури, които се отглеждат в общината са зърнените култури. Съществуват подходящи условия и традиции за развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизводството. 

Община Грамада е свързана с националната ж.п. мрежа чрез ж.п.гара Срацимир. 

Основна пътна артерия в общината е третокласният път 141 Кула - Грамада - Срацимирово - (о.п. Видин - Димово), свързващ гр. Грамада с гр. Кула и първокласен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Монтана – Враца – София, част от трансевропейски коридор №4. 

Статистически данни:
Площ: 184 км2 
Население (към 31.12.2019): 1 783 жители
Населени места: 1 град – Грамада (център на общината); 7 села - Село Бояново, Село Бранковци, Село Медешевци, Село Милчина лъка, Село Срацимирово, Село Тошевци, Село Водна.
По-голямо населено място: гр. Грамада - 1 263 жители

Кмет: Милчо Башев 
За връзка с общината: 
Адрес: гр. Грамада, ПК 3830, пл. “Мико Нинов” №1 
Телефон: 09337/2258 
Факс: 09337/2231 
Електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg 
Интернет страница: http://obshtina-gramada.com/bg/

Председател на Общински съвет: Огнян Георгиев 
Телефон: 09337/2252 
Факс: 09337/2231 
Електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg 

2018 Всички права запазени © Област Видин