Област Видин

Община Чупрене

Община Чупрене е разположена в северозападната част на страната, в северните и североизточните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия. На север, изток и юг граничи с общините Белоградчик, Ружинци и Чипровци, на запад – с община Княжевац, Република Сърбия. Общинският център – с.Чупрене се намира на 175 км от столицата София, на 75 км от областния център Видин и на 70 км от гр. Монтана. 

Община Чупрене е разположена около устието на р.Лом и р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – вр.Миджур. 

Теренът е предимно планински, силно пресечен с голяма разлика в надморската височина. Най-високата точка е вр.Миджур – 2168 м, а най-ниската е махала Фалковец – 320 м. Общината е уникално съчетание на равнинна част и същински балкан. Най-ниската и северозападна част на общината е с равнинен характер. 

На територията на община Чупрене значими реки са р. Лом, най-пълноводният приток на р. Дунав в Западна България, и река Чупренска. Периодът на река Лом е постоянен през цялата година. Дебитът на реката изкуствено се нарушава от разположените на нея четири ВЕЦ-а (Каскадата „Горни Лом”). 

Основната част на предприятията, намиращи се на територията на общината, са в областта на химическата промишленост, хранително-вкусовата, дървопреработващата и електро-производствената. Най-голям дял от общинската икономика е съсредоточен в с.Горни Лом. 

Обработваема земя в общината е общо 142 350 дка. За равнинния район на общината основни в структура на културите са пшеницата и слънчогледът. 

Поради планинския характер на общината, гората е сред основните ресурси за бъдещото развитие на икономиката. 

Повече от 50 % от територията на общината е заета от гори. 

На територията на община Чупрене се намира природния резерват „Чупрене”. Той е с площ 1439,2 х.а. Създаден е с цел запазване на най-северните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела. 

Други природни забележителности в общината са: местността „Бекинска шобърка” – Чупрене, „Реплянската глама” - с.Репляна, „Бела стена” – Долни Лом, вр.Миджур и вр.Три уши, пещерите „Леви сухи печ” и „Десни сухи печ” – Долни Лом. 

Статистически данни: 
Площ: 330 км2 
Население (към 31.12.2019): 1 681 жители
Населени места: 8 села – село Чупрене (център на общината), село Горни Лом, село Долни Лом, село Репляна, село Средогрив, село Търговище, село Протопопинци, село Върбово.
По-големи населени места: с.Чупрене, с.Горни Лом

Кмет: Анжело Добричов
За връзка с общината: 
Адрес: с.Чупрене, ПК 3950, ул.”Асен Балкански” № 55 
Телефон: 09327/ 24 00; 09327/ 25 80 
Факс: 09327/ 2580; 09327/ 24 02 
Електронен адрес: ob_chuprene@abv.bg 
Интернет страница: http://www.chuprene.com 

Председател на Общински съвет: Иван Велков
Телефон: 09327/ 2400; 0886 25 07 56 
Факс: 09327/ 2580; 09327/ 24 02 
Електронен адрес: ob_chuprene@abv.bg

2018 Всички права запазени © Област Видин