Област Видин

Община Брегово

Община Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново село, Бойница и Видин. 

На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от животински произход. ГКПП Брегово е по направление на второкласен път II 12 О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете Брегово и Неготин (Сърбия). 

Релефът в общината е равнинен и полупланински в селата Косово, Делейна и Гъмзово. 

Община Брегово е селски район, зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. 

На територията на общината се разположени следните исторически местности: „Дортикум“ /римски кастел/ край с.Връв, разкопки от римско време край с.Балей, татарски кладенец край с.Куделин. 

Статистически данни:
Площ: 180 км2 
Население (към 31.12.2019): 4 315 жители
Населени места: 1 град – гр. Брегово (център на общината); 9 села - Село Балей, Село Делейна, Село Гъмзово, Село Калина, Село Косово, Село Куделин, Село Ракитница, Село Тияновци, Село Връв.
По-голямо населено място: гр. Брегово - 2 082 жители

Кмет: Илиян Бърсанов
За връзка с общината: 
Адрес: гр. Брегово, ПК 3790, пл. ''Централен'' №1 
Телефон: 09312/ 98 21, 98 19 
Факс: 0882 923 300 
Електронен адрес:   ob_bregovo@b-trust.org
Интернет страница: http://www.bregovo.net 

Председател на Общински съвет: Иван Вълчов
Телефон: 09312 / 98 17; 0885823127 

2018 Всички права запазени © Област Видин