Област Видин

Община Бойница

Община Бойница е разположена в Северозападна България, област Видин. Общинският център с.Бойница се намира на 250 км от столицата София и на 35 км от областния център Видин. На юг и югоизток общината граничи с община Кула, на изток - с община Видин, на североизток - с община Брегово, на север и запад общината граничи с Република Сърбия. 

Средната надморска височина в общината е около 350 м. През територията й преминават реките: Бойнишка, Рабровска и Тополовска. 

Икономическият облик на общината се определя главно от селското стопанство. От общата площ на общината 80,15% са селскостопански фонд, 14,85% - горски фонд, 3,25% - фонд “Населени места”, 1,75% - водни площи, пътища и инфраструктура. Основното направление в селското стопанство е земеделието и в частност отглеждането на зърнени култури. 

Природни и културно-исторически забележителности, разположени на територията на общината, са пещерният манастир по пътя за с. Раброво, останките от римска крепост “Пецино кале” в с.Бойница, водопад на границата между община Бойница и община Кула. 

Статистически данни: 
Площ: 166 км2 
Население (към 31.12.2019): 869 жители
Населени места: 8бр. села: Село Бориловец, Село Бойница (център на общината), Село Градсковски колиби, Село Каниц, Село Периловец, Село Раброво, Село Шипикова махала, Село Шишенци.
По-големи населени места: с. Бойница, с. Раброво.

Кмет: Анета Стойкова Генчева 
За връзка с общината: 
Адрес: с.Бойница, ПК 3840, ул. “Георги Димитров“ №1 
Телефон: 0938/ 98802; 98803; 98804 
Електронен адрес: http://obshtina-boinica.com 
електронна поща: boinica@mail.orbitel.bg 

Председател на Общински съвет: Габриела Тошева 

2018 Всички права запазени © Област Видин