Област Видин

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020

В изпълнение на стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020 година в общините на територията на областта са приети Общински планове за действие 2012 - 2014 година.
Отчитайки местната конкретика и потребности, в плановете са разписани мерките и дейностите за изпълнение в съответната община.Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020 година

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2013г.

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2014г.

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2015г.

РЕЗЮМЕ на проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2016г.

Ромски образователен фонд стартира конкурс за стипендиантски програми

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2017г.

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2018г.

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2019г.

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020г. Годишен мониторингов доклад за 2020г.

Заповед за състава на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г.

 

2018 Всички права запазени © Област Видин