Пресцентър

Новини

Рекордните 2 481 228,00 лв. осигурява правителството на България за област Видин по регионалната програма за заетост

11.05.2022

Днес, 11.05.2022 год. под председателството на Любен Иванов – областен управител на област Видин се проведе комисия по заетостта към Областния съвет за развитие Видин. Заделените за област Видин средства от държавния бюджет за реализация на регионалната програма за заетост през 2022 г. възлизат на 2 481 228,00 лв., което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година /619 068,00 лв./ и почти 10 пъти повече в сравнение с 2020 година /333 375,00 лв./ и е израз на засилена подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение и бизнеса в региона. Целта е програмата да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. През 2022 г. регионалната програма ще насърчава разкриването на устойчиви работни места и ще допринесе за възстановяване на заетостта. В регионалната програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.

Любен Иванов – областен управител на област Видин призова кметовете на общини в областта да бъдат активни и да създадат партньорства с работодатели с цел да се даде тласък на местното развитие и създаване на устойчива заетост.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин