Пресцентър

Новини

Приета е Областна аптечна карта за област Видин

22.11.2022

Днес в Областна администрация Видин се проведе заседание, на назначената от Министъра на здравеопазването, междуведомствена комисия за разработване на Областна аптечна карта за област Видин. Заседанието беше председателствано от областния управител на Видин Огнян Асенов.

На срещата присъстваха представители на РЗИ - Видин, РЗОК - Видин, Регионална фармацевтична колегия – Видин, Българска асоциация за закрила на пациентите и представители на общините на територията на област Видин.

По време на заседанието Комисията обсъди и прие Областна аптечна карта за област Видин. Част от аптечната карта е и становището на Комисията, относно необходимия минимален брой аптеки, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 42 аптеки, една от които денонощна, 107 работещи магистър-фармацевти и 51 работещи помощник-фармацевти.

За община Видин се откроява необходимост от 28 аптеки, една от които денонощна. За нуждите на населението в община Димово са необходими 3 аптеки, по 2 аптеки са необходими в общините Белоградчик и Ружинци, и по една аптека е необходима за останалите седем общини в област Видин.

Становището на Комисията отчита и необходимостта от законодателни инициативи, след широко обществено обсъждане, насърчаващи магистър-фармацевтите и помощник-фармацевтите при разкриването на аптеки в по-малките населени места, както и регламентиране и стимулиране на иновативни практики във фармацевтичното обслужване, с цел обезпечаване здравето и живота на населението.

Членовете на междуведомствената комисия се обединиха около мнението, че текущото фармацевтично обслужване е неравномерно разпределено на територията на областта. Не следва да се пренебрегва и проблема свързан с липсата на достатъчен брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, както и сравнително високата им средна възраст.

Към настоящия момент на територията на областта функционират общо 32 аптеки, разположени в 5 общини – Белоградчик, Брегово, Видин, Кула и Ружинци. Аптеките се обслужват от общо 56 магистър-фармацевти и 36 помощник-фармацевти.

На територията на община Видин работят 27 аптеки, 26 от които в областния град и една аптека в село Градец.

В град Белоградчик има две аптеки. В град Брегово, град Кула и в село Дреновец, община Ружинци има разкрити по една аптека. В село Ружинци и в село Арчар има разкрити по една дрогерия, които не са обект на областната аптечна карта.

От посочените 32 аптеки, към ноември 2022 г., 23 имат сключени договори с НЗОК.

В горепосочените бройки не влизат болничните аптеки, които също не са обект на областната аптечна карта.

Аптечната карта на област Видин съдържа и данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на област Видин.

Предстои секторният документ да бъде представен в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г. (Срокът за разработването на областните аптечни карти беше удължен с един месец със заповед на Министъра на здравеопазването).

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин