Област Видин

Парламентарни избори 2014

Изх. №2803/4270
06.08.2014г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

П О К А Н А


На основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, на 10.08.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. „Дунавска” №6, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.
Във връзка с горното, каня за участие в консултациите всички парламентарно представени партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, като и другите партии и коалиции.
На консултациите, партиите и коалициите следва да представят необходимите документи съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК, като следва:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014г.;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. списък на лицата, предложени за членове на РИК и ръководството й;
5. списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл.60, ал.3, т.1 от ИК;
6. копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;
7. декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК от всяко от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК, съгласно приложение №1 към решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК.


/П/
ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
Областен управител на област Видин


С Решение № 675-НС от 13 август 2014г. на Централна избирателна комисия е назначена Районна избирателна комисия – Видин за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
РИК – Видин встъпи в правомощията си на 15 август 2014 година и извършва дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес: ул. „Дунавска" №6, ет. 1, Заседателна зала №1.
Телефоните за връзка с РИК - Видин са: 094/923071, 094/923069 и телефон/факс 094/923073


Тук ще се публикуват всички решения и съобщения на РИК - Видин във връзка с провеждането за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. до пускането на официалната страница на РИК - Видин в страницата на ЦИК на адрес: http://rik05.cik.bg/


Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.

Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.

№ 1-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Избиране на член на РИК Видин за маркиране на печата на комисията.

№ 2-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Номерация на решенията на РИК Видин в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и начина на обявяване на решенията на РИК Видин.

№ 3-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Начина на приемане и обявяване на решения на РИК- Видин в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

№ 4-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Определяне говорител на РИК – Видин.

№ 5-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Приемно време на РИК Видин.

№6-НС от 15 август 2014г. ОТНОСНО: Привличане на експерт на граждански договор за целия период на работа на РИК – Видин по време произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.

№ 7-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: формиране на единна номерация на избирателните секции в 05 МИР Видин за произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г

№ 8-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Определяне броя членовете на всяка СИК в 05 МИР Видин за произвеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 9-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Начален и краен срок за прием на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК - Видин.

№ 10-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Начален и краен срок за прием на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. в РИК - Видин.

№ 11-НС от 19 август 2014г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 8-НС от 18.08.2014г. на РИК – Видин.

№ 12-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Белоградчик за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г .

№ 13 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Чупрене за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 14-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Бойница за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 15-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Брегово за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г

№ 16-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Видин за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 17 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Димово за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 18-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ружинци за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 19-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Кула за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 20 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Макреш за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 21-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ново село за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№ 22-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Грамада за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

№23-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудник на граждански договор за целия период на работа на РИК – Видин по време произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.

2018 Всички права запазени © Област Видин