Област Видин

Областна комисия Военни паметници

ЗАПОВЕД

№ОК-0801-2
Видин,06.10.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници, във връзка с настъпили кадрови промени

О П Р Е Д Е Л Я М:

Областна комисия „Военни паметници“, в състав:
Председател: Огнян Асенов – Областен управител на област Видин;
Зам. Председател: Шишман Чаушев – Заместник Областен управител на област Видин;
Секретар: Цветомир Тодоров – Директор на дирекция „АПОФУС“, ОА - Видин;

Членове:
1. Христина Кирилова – Директор на „Регионален исторически музей“, гр. Видин;
2. Светлана Любенова – Главен специалист „ССИ, ОР, ПБЗН“, Община Брегово;
3. Ралица Кръндовска – Гл. специалист „Технически дейности“, Община Бойница;
4. Николай Димитров – Главен експерт „РРП и устойчиво развитие”, Община Белоградчик;
5. Цецка Цокова – Старши експерт „Информация и реклама в туризма“, Община Видин;       
6. Ирена Димитрова – Директор „Обща Администрация“, Община Грамада;
7. Веселина Данаилова – Главен експерт „Програми и проекти“, Община Димово;   
8. Цветелин Тодоров – Старши експерт ПРУП и ИТ, Община Кула;   
9. Пепи Велков – Старши специалист „ОМП и ГЗ”, Община Макреш;
10. Сашко Ангелов – Старши специалист „ЗНПБ“, Община Ново село;             
11. Пламен Гацев – Секретар на Община Ружинци;
12. Корнелия Антова – Гл. специалист „Социална политика“, Община Чупрене;            
13. Живко Бонев – Председател на „Областен съвет на съюза на ветераните от войните“, област Видин;
14. Бойко Прангаджийски – Председател на „Областен съвет на съюза на военноинвалидите и военнопострадалите“, област Видин;
15. Полковник от запаса Венизел Петков – председател на „Областен съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва“, област Видин;
16. Иво Антонов – Директор на дирекция „Социална Политика”, Министерство на отбраната.
17. Радослав Колев – Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция „Социална политика”, Министерство на отбраната.

Областната комисия „Военни паметници“ е консултативен и координиращ орган, подпомагащ дейността на Министъра на отбраната.

На основание чл. 6, ал. 5 от Закона за военните паметници, организирането, разпределянето и извършването на дейността на областната комисия се осъществява по общи правила, приети от комисията и утвърдени от Министъра на отбраната.

Настоящата заповед отменя заповед №ОК0801/1/14.02.2022г., с която е определен състав на Областна комисия „Военни паметници“.


/П/
ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

*заповедта е публикувана на 12 януари 2023 г., 12:54 часа.

2018 Всички права запазени © Област Видин