Област Видин

Евроизбори 2014

Изх. № 2803/1301
21.03.2014г.

П О К А Н А


На 26.03.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. „Дунавска” №6, каня за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, всички парламентарно представените партии и коалиции, партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и другите партии и коалиции, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс.
На консултациите, партиите и коалициите следва да представят необходимите документи съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс.


/ П /
ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
Областен управител на област Видин


С Решение № 43-ЕП от 02 април 04.2014г. на Централна избирателна комисия е назначена Районна избирателна комисия – Видин за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.
РИК – Видин встъпи в правомощията си на 07 април 2014 година и извършва дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес: ул. „Дунавска" №6, ет. 1, Заседателна зала №1.
Телефоните за връзка с РИК - Видин са: 094/923071, 094/923069 и телефон/факс 094/923073


Тук се публикуват всички решения и съобщения на РИК - Видин във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г. до пускането на официалната страница на РИК - Видин в страницата на ЦИК на адрес: http://rik05.cik.bg/


Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на Евроизбори 2014г.

Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на Евроизбори 2014г.

№1-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: номерация на решенията на РИК Видин и начина на обявяване на решенията.

№2-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: избиране на член на РИК Видин за маркиране на печата на комисията.

№3-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: начина на приемане на решения на РИК Видин

№4-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: определяне говорител на РИК – Видин

№5-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: приемане на инструкция по чл.23, ал.4 от ЗЗЛД за обработка на лични данни

№6-ЕП от 08.04.2014г. ОТНОСНО: приемно време на РИК Видин

№7-ЕП от 09.04.2014г. ОТНОСНО: формиране на единна номерация на избирателните секции в Област Видин

№8-EП от 09.04.2014г. ОТНОСНО: Определяне броя членовете на всяка СИК в избирателен район Видин

№9-EП от 09.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Чупрене

№10-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Белоградчик

№11-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Бойница

№12-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Брегово

№13-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Видин

№14-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Грамада

№15-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Димово

№16-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Кула

№17-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Макреш

№18-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ново Село

№19-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ружинци

№20-EП от 10.04.2014г. ОТНОСНО: Привличане на експерт на граждански договор за целия период на работа на РИК–Видин

№21-EП от 14.04.2014г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 15-ЕП от 10.04.2014 г. на РИК – Видин.


№22-EП от 14.04.2014г. ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудник на граждански договор за целия период на работа на РИК – Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин