Област Видин

Декларации на служителите по ЗПУКИ

Декларации на служителите в ОА Видин по чл. 12, т. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - част І

Декларации на служителите в ОА Видин по чл. 12, т. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - част ІІ

Декларации на служителите от ОА Видин по чл. 12, т. 2 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - част І

Декларации на служителите от ОА Видин по чл. 12, т. 2 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - част ІІ

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на служителите в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Десислава Василева, Главен Експерт в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Иванела Андреева, Главен секретар на Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Момчил Станков, Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Албена Георгиева, Заместник Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Десислава Тодорова, Главен секретар на Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Елка Георгиева, Заместник Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Милена Б. Топоранова - Гилова, Младши експерт в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Силвия С. Стрезова, вр. и. д. Главен секретар в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Силвия С. Стрезова, Главен секретар в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Светлана И. Александрова, Главен експерт в Областна администрация Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Огнян Асенов, Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Албена Георгиева, Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Анжело Методиев, Заместник Областен управител на Област Видин

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Мария Цветанова, Старши експерт в Област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин