Vidin Region

Анкета за проучване мнението на заинтересованите страни,
относно административното обслужване в Областна администрация Видин - 2024 г.

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява административното си обслужване чрез предоставяне на ясна и подробна информация за предлаганите административни услуги - начините на заявяване, такси, срокове за изпълнение и получаване на резултата от услугата.
Вашето мнение е важно за нас и ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на работата ни.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин - 2024 г.

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


  • banner

2018 All rights reserved! © Vidin Government