Кабинет

Заместник областни управители

 

Шишман Чаушев
Заместник областен управител на област Видин

Шишман Чаушев е роден на 15 май 1966 г. Той е магистър по икономика. Работил е в структурите на НАП, „Булгаргаз“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ Варна ЕАД.


Илия Каменов
Заместник областен управител на област Видин

Илия Каменов е роден на 1 явгуст 1957 година. Той е бил заместник-кмет по икономическите въпроси на Община Видин в периода 1997 г. – 1999 г. След това работи в банковата сфера. Висшето си икономическо образование е завършил в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

 


Политическият кабинет:

 

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. В изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин