Област Видин

Трансданюб.перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на река Дунав

http://www.vidin.government.bg/094/images/article_photos/TDPearlsLogo.jpg


Обща информация

Прессъобщение: Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма

Прессъобщение: Трансданюб.перли изследва Горноавстрийския дунавски регион

Прессъобщение: Международен екип от експерти достигнаха делтата на река Дунав само чрез устойчиви форми на транспорт

Прессъобщение: Общи стандарти за бъдеща мрежа и обучеине на Мениджъри по устойчива мобилност

Прессъобщение: Първа работна среща със заинтересовани лица по проект Трансданюб.Перли

Бюлетин 1 - 12/2017

Прессъобщение: Обучение на заинтересовани лица по проект Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на река Дунав

Прессъобщение: Приключи обучението на заинтересовани лица по проект Трансданюб.Перли

Прессъобщение: Областна администрация Видин участва в Четвъртата партньорска среща по проект Трансданюб.Перли

Прессъобщение: Нова устойчива мобилност и туристически оферти по поречието на река Дунав

Прессъобщение: Работна среща по проект Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Областна администрация Видин проведе Работна среща по проект Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Създаване на победители чрез насърчаване на устойчива мобилност по река Дунав

Бюлетин 2 - 09/2018

Прессъобщение: Трансданюб.Перли спечели Наградите за Мобилност на VCÖ Австрия 2018

Прессъобщение: Предстои провеждането на Семинар по проект Трансданюб.Перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Областният управител Албена Георгиева откри Семинар по проект Трансданюб.Перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Предстои провеждането на Работна среща по проект Трансданюб.Перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Областният управител Албена Георгиева откри Работна среща по проект Трансданюб.Перли - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Прессъобщение: Транспортни решения за подобряване достъпността до туристическите обекти в област Видин

Прессъобщение: Незабелязани Перли: Проучване на потенциала за мек туризъм в Дунавската Делта

Информация - Учебна Визита Тулча, Република Румъния, 30.09.2018-03.10.2018г.

Прессъобщение: На крачка от мрежата Дунавски.Перли

“Facebook“ кампания Реални Хора.Реални Истории

Транснационална програма Дунав - Видео надпревара

Финална конференция проект Трансданюб.Перли

Статия - Трансданюб.Перли

2018 Всички права запазени © Област Видин