Област Видин

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2016-2020

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 - Аналитична част

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 - Стратегическа част

Протокол №32/10.12.2015г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за съгласуване на ОСРСУ 2016-2020

Заповед за определяне състава на Областен оперативен екип за координация и разработване на Областна стратегия за развитие на социални услуги в област Видин за периода 2016-2020 година

проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Вътрешни правила за работа на Звеното за мониторинг на ОСРСУ 2016-2020

Заповед за състава на Звеното за мониторинг на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016-2020г.

Годишен мониторингов доклад за 2020 на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2019 на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2018 на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2017 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2016 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин


 

2018 Всички права запазени © Област Видин