Област Видин

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2010-2015

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015

Протокол №22/05.03.2010г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за приемане на ОСРСУ 2010-2015

Заповед на Областен управител на област Видин за създаване на Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Годишен мониторингов доклад за 2010 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2011 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2012 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Заповед от 2013 година на Областен управител на област Видин за състава на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2013 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Заповед Областен управител на област Видин за състава на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Годишен мониторингов доклад за 2014 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

Заповед от 05.01.2016 г. за състава на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015

Годишен мониторингов доклад за 2015 на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин