Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

03.12.2015

Публикувано е съобщение с ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

Заявление за участие

Техническа спецификация

Образец за ценова оферта

Проект на договор

Декларация за приемане условията на поръчката

Декларация за наличие на оперативен център

Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – подизпълнители

Заповед №РД3004/2 от 02.12.2015г. за публикуване на публична покана за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

Публична покана /ID 9048468 на АОП/ за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти държавна собственост

ПРОТОКОЛ от работата на Комисията определена да разгледа и оцени офертите, проведена на 15.12.2015г.Назад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин