Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Организиране и провеждане на обучение по немски език, по проект, изпълняван по ОПАК

12.08.2013

Публикувано е съобщение с ПУБЛИЧНА ПОКАНА за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучение по немски език, по проект, изпълняван по ОПАК

Заповед за публикуване на публична покана за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучение по немски език, по проект, изпълняван по ОПАК

Публична покана /ID 9018649 на АОП/ за подаване на оферти за предоставяне на услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучение по немски език, по проект, изпълняван по ОПАК

Тръжна документация за участие в процедура с предмет на поръчката: Организиране и провеждане обучение по немски език, по проект, изпълняван по ОПАК

Приложение №13 към договор за предоставяне на БФП по ОПАКНазад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин