Профил на купувача

АРХИВ - Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /ID 9029819/ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за избор на изпълнител/и на дейности по проект Повишаване нивото на компетентност и ефективност на Областна администрация Видин по ОПАК

28.05.2014

26 юни 2014 година:
Публикувано е съобщение до участниците в обществена поръчка за услуга с предмет Избор на изпълнител/и на Дейности № 3, № 4 и № 5 по Проект "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на Областна администрация Видин" по ОПАК във връзка с възстановяването на гаранцията за участие

24 юни 2014 година:
Публикувана е Заповед РД3004/2/24.06.2014 г. за прекратяване на обществена поръчка за услуга с предмет Избор на изпълнител/и на Дейности № 3, № 4 и № 5 по Проект "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на Областна администрация Видин" по ОПАК

28 май 2014 година:
Публикувана е ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029819 ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за избор на изпълнител/и на дейности по проект Повишаване нивото на компетентност и ефективност на Областна администрация Видин по ОПАК

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител/и на Дейности № 3, № 4 и № 5 по Проект Повишаване нивото на компетентност и ефективност на ОА Видин, договор № А13-22-2/16.04.2014 г., финансиран по ОПАК

Документация към публична покана и указания за участие

Техническа спецификация

Декларации, образци и проект на договор за Обособена позиция 1

Декларации, образци и проект на договор за Обособена позиция 2

Декларации, образци и проект на договор за Обособена позиция 3

Задължения за осигуряване на информация и публичност по ОПАК

РАЗЯСНЕНИЕ във връзка с Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2

Заповед РД3004/2/24.06.2014 г. за прекратяване на процедура, обявена с публична покана /ID 9029819/ за подаване на оферти за избор на изпълнител/и на дейности по проект Повишаване нивото на компетентност и ефективност на Областна администрация Видин по О

Съобщение до участниците във връзка с възстановяване на внесена гаранция за участие в процедураНазад към АРХИВ - Публични покани

2018 Всички права запазени © Област Видин